Små børn i bioblitz

250 skoleelever gik i dag i gang med undersøge den biologiske mangfoldighed i Marienlundskoven i Kolding. Undersøgelsen skal vise, hvilke planter og dyr, der er truet af udryddelse.

I dag blev et naturskønt område i Kolding støvsuget for planter og dyr.

Det var skoleelever fra byen, der indsamlede forskellige dyr og planter fra området Marienlund.

Indsamlingen kaldes et bioblitz og skal kortlægge, hvilke arter der lever og gror i området, så eventuellle truede arter kan reddes.

Senere på dagen kom også fagfolk til, og i aften skal byens borgere hjælpe med artsregistreringen.