Naboer til flyvestation: Politikerne skal på banen nu

Støjmålinger fra flyvning med kampfly offentliggjort på borgermøde i Skrydstrup torsdag aften. Folketingspolitikere vil mødes med naboerne til lyttemøde.

Onsdag havde Forsvaret inviteret et norsk F-35 kampfly til Skrydstrup for at lave larm for lokalbefolkningens skyld. Nu inviterer naboerne til flyvestationen politikerne til at komme på banen for at sikre, at lokalbefolkningen bliver kompenseret for den øgede støj. To lokale folketingsmedlemmer har allerede meldt sig på banen.

Syv steder omkring Flyvestation Skrydstrup blev der målt støj fra både et F-35 kampfly og de nuværende danske kampfly, F-16, så man kunne sammenligne.

Tidligere støjberegninger, der har været meget mere omfattende, vil dog danne grundlag for den kompensationsmodel, der gerne skulle ligge klar efter sommerferien. Inden det kommer så langt, så foreningen “Flyvestationen Skrydstrups Naboer” gerne, at de folkevalgte politikere kom på banen.

- Forsvarsministeriet skal fremlægge en model, og så er det politikerne, der skal træffe beslutningen i anlægsloven, og derfor vil vi rigtigt gerne snart have nogle politikere i tale i den her anledning, siger foreningens formand Agnes Rosenlund.

Lyttemøde på vej

Folketingsmedlemmerne Jesper Petersen (S) og Hans Chr. Schmidt (V) har begge tidligere involveret sig i sagen om de nye kampfly og støjpåvirkningerne i Skrydstrup og omegn. 

Hans Chr. Schmidt (V) fra Vojens oplyser over for TV SYD, at han allerede har været i kontakt med både Agnes Rosenlund og sin folketingskollega Jesper Petersen om at holde et møde i nær fremtid.

- Vi skal holde et lyttemøde, mens naboerne har det hele i frisk erindring. Jeg vil gerne lytte til deres oplevelser og frustrationer, fortæller han til TV SYD.

Begge folketingspolitikere var onsdag selv i Skrydstrup for at høre F-35 og F-16 demonstrere i luftrummet over byen.

- Jeg kunne da nok høre, at der var forskel på de to fly, siger Hans Chr. Schmidt.

Jesper Petersen, der er vokset op i Hammelev blot otte kilometer fra flyvestationen, sidder i folketingets forsvarsudvalg og forstår godt, at naboerne efterlyser afklaring. 

- Jeg har selv arbejdet for at næste generation kampfly med de mange gode arbejdspladser skal være i Skrydstrup. Så jeg føler også en personlig forpligtelse til at holde fast i den her sag. Og nu gælder det om at sikre de naboer, der skal leve med den øgede støj en ordentlig behandling og kompensation for den øgede støjbelastning, siger han til TV SYD.

Naboer glade for beregninger

Resultatet af støjmålingerne onsdag var, at F-16 i tre af syv tilfælde larmede mere end det nyere F-35. Men den kendsgerning udleder Agnes Rosenlund ikke meget af.

- Jeg synes, det er svært at konkludere noget på, fordi det var jo kun et enkelt fly af hver slags, vi hørte, og det er en helt anderledes lyd end, når der kommer flere fly efter hinanden eller der letter 10-12 fly lige efter hinanden. Jeg synes derfor, at det er svært at konkludere ret meget ud fra den undersøgelse, mener hun og tilføjer:

- Vi er glade for, at det er flystøjsberegningerne (fra april, red.), der skal danne grundlag for kompensationsmodellen. Og det er i sidste ende de folkevalgte politikere, der skal tage stilling til, hvordan området her skal kompenseres.

Nye målinger ikke relevante for kompensation

Det er endnu usikkert, hvor mange boliger, der enten skal opkøbes eller støjsikres som konsekvens af jagerflyene og de nye støjberegninger.

Forsvarsministeriet har tidligere oplyst til TV SYD, at de endelige kompensationsmodeller først ligger klar efter sommerferien.

De nye målinger vil ikke indgå i det grundlag, Forsvarsministeriet laver den kommende kompensationsmodel på.

- Den lille demonstration, vi lavede i denne uge, repræsenterer kun en meget, meget lille del af det samlede aktivitetsniveau, og derfor er det simpelthen for usikkert at basere en kompensationsmodel på det, siger Per Pugholm Olsen, der er koncernstyringsdirektør hos Forsvarsministeriet, til TV SYD.