Ekspert maner til besindighed efter PFAS-mistanke i børnehaver

At 16.000 grunde figurerer på en mistankeliste er ikke ensbetydende med, at der er PFAS. Og selvom der skulle være PFAS, er der ikke grund til panik.

Forældre til børn i seks daginstitutioner i Syd- og Sønderjylland kan roligt aflevere deres børn om morgenen, lyder det fra en ekspert.

Det selvom grundene, daginstitutionerne ligger på, også ligger på Danske Regioners mistankeliste med 16.000 adresser, som TV 2 har gennemgået.

Mistanken går på, at der i jorden kan være de giftige PFAS-stoffer - de såkaldte evighedskemikalier.

quote

Der er ikke en akut fare

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, SDU

Men forældrene behøver altså ikke at være bekymrede, siger professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, der forsker i fluorstoffer.

- Bare fordi der har været anvendt PFAS, betyder det ikke nødvendigvis, at der ligger PFAS ovenpå grunden, eller at der er PFAS i træer og buske eller grøntsager. Det kan være noget, der ligger et stykke nede i jorden og derfor ikke udgør en konkret fare for voksne eller børn, siger Philippe Grandjean.

De seks daginstitutioner ligger her:

KommuneAdresseMistankegrund
EsbjergBørnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 C, 6700 EsbjergTidligere losseplads
FredericiaLabyrinten, Lumbyesvej 30, 7000 FredericiaTidligere losseplads mv.
HorsensPyramiden, Tyrstedvej 2, 8700 HorsensTidligere møbelindustri
KoldingLykkegårdsvej 48, 6000 KoldingTidligere brandøvelsesplads
SønderborgIdrætsbørnegården Skratmosen, Friheds Alle 45 A, 6400 SønderborgIkke specificeret
VejleBørnehaven Solstrålen, Ballevej 57, 7182 BredstenTidligere losseplads

Og at de seks daginstitutioner ligger på listen er slet ikke ensbetydende med, at der har været brugt PFAS. Men der kan være en risiko for det.

Derfor maner Philippe Grandjean i første omgang også til besindighed. PFAS-stofferne er godt nok giftstoffer, der kan ophobes i kroppen, men de er ikke akut giftige.

- Man skal holde vejret lidt endnu og afvente, at kommuner og regioner i fællesskab får lavet de rigtige målinger, og det kan godt tage noget tid. Men der er ikke en akut fare, siger han.

Den fulde mistankeliste med 16.000 adresser kan ses herunder:

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her, eller ændre din browsers indstillinger.

Hvad har kommunerne gjort?

TV SYD har været i kontakt med alle seks kommuner, hvor daginstitutionerne ligger.

Horsens Kommune har valgt at tage prøver af jorden under børnehaven Pyramiden, hvor der tidligere har været møbelindustri. I samme forbindelse fik forældrene et orienteringsbrev. 

Esbjerg Kommune har ikke taget prøver af jorden i børnehaven Grønnegården, men kommunen sætter sin lid til de foranstaltninger, man lavede i 1996. Her skiftede kommunen den øverste meter jord ud med ny jord og lavede også bunde i sandkasserne.

I den forbindelse lagde man også et markeringsnet ud mellem jordlagene, der advarer fremtiden om, at jorden under potentielt kan være forgiftet. Desuden vil frugttræer også blive fældet inden frugtsæsonen.

quote

Kommunerne må selv retfærdiggøre og give baggrunden for de valg, de har truffet

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, SDU

Kolding Kommune mener, at mistanken er ubegrundet. I Kolding Kommune har Civilforsvaret tidligere haft adresse, hvor daginstitutionen Kildemosen nu ligger. Derfor er der mistanke om, at der er anvendt brandskum med PFAS. Det er dog ikke tilfældet, fortæller kommunens miljøchef. Kolding Kommune har for en sikkerheds skyld rådført sig med embedslægen for at sikre, at vedkommende er enig i, at grunden er uden for mistanke.

Fredericia Kommune mener, at mistanken er ubegrundet. Her har der tidligere ligget en losseplads, hvor børnehaven Labyrinten nu ligger. Lossepladsen lukkede i 1950, og man begyndte ifølge Sundhedsstyrelsen først at anvende PFAS i Danmark i starten af 1950'erne. I 2010 screenede Fredericia Kommune i øvrigt samtlige børnehavegrunde og frifandt dem for forurening, fortæller Tommy Rachlitz Nielsen (K), der er formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune.

I Vejle Kommune vil skoledirektør hos Balle Fri- og Efterskole, Søren Petersen, bestille jordprøver af den grund i Bredsten, hvor fri- og efterskolen sammen med børnehaven Solstrålen ligger. Her har der ligget en losseplads, der sidst var i brug i 1960'erne.

Sønderborg Kommune skriver i et svar til TV SYD, at den på baggrund af den usikkerhed, som de seneste dages omtale har afstedkommet, har besluttet at lade grunden, som institutionen Idrætsbørnegården Skratmosen ligger på, undersøge for PFAS.

Kommunen sørger for, at daginstitutionens leder, personale og forældre bliver orienteret. Når de ved, hvornår undersøgelsen kan gennemføres, bliver daginstitutionens ansatte og forældre orienteret igen. 

Sønderborg Kommune understreger, at der ikke er kendskab til forekomst af PFAS på grunden, at grunden tidligere er frikendt af regionen for forurening, men at man dengang ikke undersøgte for PFAS, og at grunden nu er omfattet af listen over grunde, der potentielt kan være PFAS forurenet, fordi den er sammenlagt med naboarealet, der er såkaldt V1 klassificeret. Det betyder, at det kan være forurenet, da der har ligget industri på grunden.

Da børnehavegrunden tidligere er frigivet af regionen, vurderer kommunen ikke, at der pt. er behov for indskrænkninger i brugen af udearealer.

Fint at dække det til - i første omgang

En af løsningerne har altså været at dække den forurenede jord til med ny jord.

Men er det tilstrækkeligt bare at smide ny jord ovenpå?

Det kommer an på omstændighederne, og det er svært for mig at kommentere generelt. Men kommunerne må selv retfærdiggøre og give baggrunden for de valg, de har truffet. I første omgang er det fint nok at dække det til, siger Philippe Grandjean.

Men i anden omgang kan der være en anden risiko, selvom PFAS-stofferne ikke kommer op af jorden. 

- Så kan det sive ned i grundvandet. Derfor er tildækning ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Et alternativt er at grave jorden op og sendte den til destruktion, men det er bøvlet, og det er vigtigt at få det brændt ved over 1.000 grader, siger han.

TV SYD har i øvrigt lavet denne artikel med de mest almindelige spørgsmål om PFAS.