PFOS fundet i grundvand - 8.000 gange over grænseværdien

Region Syddanmark har i løbet af 2022 undersøgt 12 brandøvelsespladser. Nu viser undersøgelserne, at der er fundet PFAS alle 12 steder. Værst ser det ud ved Vandel Flyveplads.

Region Syddanmark har nu afsluttet undersøgelser for PFAS på Vandel Flyveplads.

Her havde forsvaret militær flyvestation i perioden efter Anden Verdenskrig og cirka frem til år 2000.

Region Syddanmark oplyser, at undersøgelserne på Vandel Flyveplads var målrettet mod tre områder på det cirka 375 hektar store areal.

Det drejer sig om brandøvelsespladsen på den vestlige del af ejendommen, den tidligere brandstation på flyvepladsen sydøstlige del samt ved en lagerbygning på pladsen østlige del.

Undersøgelser af grundvandet ved brandstationen viste en meget kraftig forurening af PFAS.

PFAS er den samlede betegnelse for giftige flourstoffer, mens PFOS er ét af de stoffer. 

quote

Det er ikke ensbetydende med, at de udgør en risiko for enten grundvand eller overfladevand

Klaus Bundgaard Mortensen, miljøtekniker ved Region Syddanmark

Grundvandet havde et indhold af PFOS på 16.000 nanogram per liter. Grænseværdien for PFOS i grundvandet er på to nanogram per liter. 

Dermed er grænseværdien overskredet 8.000 gange.

På brandøvelsespladsen målte man et indhold af PFOS på op til 2.800 nanogram per liter i grundvandet. Det tredje sted på grunden blev der ikke påvist indhold af PFAS over grundvandskvalitetskriterierne.

I 2022 undersøgte Region Syddanmark 12 brandøvelsespladser, hvor der var mistanke om anvendelse af PFAS-holdigt brandslukningsskum.

Alle 12 steder er der fundet PFAS.

Tæt på drikkevandsboringer

Klaus Bundgaard Mortensen, der er miljøtekniker ved Region Syddanmark, oplyser til DR P4  Trekanten, at Vandel Flyveplads et af de steder, hvor der er fundet de største mængder PFOS af de i alt 12 undersøgte steder.

- I forhold til grænseværdierne er der fundet voldsomme indhold. Men det er ikke ensbetydende med, at de udgør en risiko for enten grundvand eller overfladevand, siger han til DR.

Billund Vands indvindingsboringer ligger cirka 1.500 meter fra forureningen.

En af grundene til, at man vurderer, at der ikke er en akut trussel mod Billund Vands drikkevandsforsyning, er, at drikkevandet indvindes fra cirka 200 meters dybde under et beskyttende lerlag.

Hvad er PFOS - Perfluoroktansulfonater

  • PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

  • PFOS er skadelig og ophobes i naturen.

  • PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen (er persistente), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.

  • PFOS er den kemiske forbindelse C8F17SO2X, hvor ”X’et” kan være OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid eller andre derivater, herunder polymerer.

Kilde: Miljøstyrelsen

Region Syddanmark oplyser, at de vil foretage yderligere undersøgelser af forureningsomfanget i 2023 for at styrke risikovurderingen.

Foruden Vandel Flyveplads har man blandt andre steder også undersøgt beredskabscenter Gudsø mellem Fredericia og Kolding, den tidligere brandstation i Vejle, Falcks øvelsessted i Give, Vandel Flyveplads og Billund Lufthavn.

Selvom der ifølge Region Syddanmarks vurderinger ikke er fare for drikkevandet, så kan der være risiko for forurening af Gudsø Mølle Å og Grindsted Å.