PERSONPROFIL

Bruno Hansen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Svendborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 12. februar 1946 i Rudkøbing Gift 4 børn

F

Bruno Hansen (SF) er byrådsmedlem i Svendborg Kommune, hvor han er valgt for Socialistisk Folkeparti. Han er i den igangværende periode formand for Miljø- og Naturudvalget. Bruno Hansen var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialistisk Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017, men han blev ikke valgt ind. Bruno Hansen har været byrådsmedlem af byrådet siden 1990, dog med to års afbrydelse

Bruno Hansen er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han har bl.a. arbejdet i fagbevægelsen i mange år, både som politisk valgt og som ansat. Han har også arbejdet i flere daginstitutioner. Privat er Bruno Hansen bosat i Svendborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 196 Socialistisk Folkeparti in total 1325
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 213 Socialistisk Folkeparti in total 1114

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i løbet af de næste 4 år udbydes flere grunde. Befolkningstallet stigende specielt i forhold til børnefamilier

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har været presset på nye byggerier på havnen på grund af få investorer. Vi har en kulturarv specielt i disse områder som skal beskyttes samtidig med at der skal gives plads til udvikling

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune er på dette område håbløst bag ud i forhold til andre kommunen. Affaldssorteringen skal lægges helt om de næste år med henblik på kildesortering

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

svendborg kommune ligger rigtig pænt med et rigt idrætstilbud til sine borgere

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver i Svendborg Kommune brugt for få midler på kultur og kommunen er næsten fraværende i forhold til kunst

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere private aktører vil på sigt udhule den kommunale velfærd

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne skal serviceres på lige fod med den øvrige kommune

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune skal fortsat styrke sin position som Fyns kulturhovedstad

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens borgere skal modtage den samme basisydelse. Vil den enkelte modtage ydelser der ud over må det være for egen regning

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringerne i vores daginstitutioner skal baseres På personaletimer og ikke på kroner

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden skal tvært imod sættes op for atfastholde den kommunale velfærd

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 248 Socialistisk Folkeparti in total 90363

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1990 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Miljø- og Naturudvalget Svendborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Rudkøbing

Erhvervserfaring

Fagbevægelsen
F

Politiske hverv

1990 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Miljø- og Naturudvalget Svendborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Rudkøbing

Erhvervserfaring

Fagbevægelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik