PERSONPROFIL

Gitte Madsen

Radikale Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 9. november 1963 i Korup Gift

B

Gitte Madsen (R) er regionsrådskandidat for Radikale Venstre i Region Syddanmark ved det kommende kommunalvalg i 2017. Hun er medlem af partiets hovedbestyrelse og folketingskandidat for partiet på Fyn.

Gitte Madsen er uddannet fra Syddansk Universitet, og hun arbejder til daglig som studievejleder og praktikkoordinator på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Hun er desuden formand for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger landsdelsbestyrelse på Fyn. Privat er Gitte Madsen bosat i Svendborg.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1292 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Alle børn skal med! Radikale Venstre kæmper for, at alle unge har lige adgang til uddannelse, uanset hvor de bor. Jeg vil derfor arbejde målrettet for, at øge antallet af uddannelsespladser og arbejdspladser uden for de fire store byer, så lokale arbejdspladser besættes af kompetente, gerne lokalt uddannede kandidater.
Også når det handler om sundhed, vil mit fokus være på børn og unge. Forebyggelse i en tidlig alder og lige adgang til sundhed uanset hvilken baggrund man har.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Folketingskandidat Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2001 - nu

Formand DGI Fyn Landsdelsbestyrelse

Uddannelse

Bachelor Idræt og kulturstudier, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Studievejleder og praktikkoordinator Den frie Lærerskole, Ollerup
B

Politiske hverv

Folketingskandidat Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2001 - nu

Formand DGI Fyn Landsdelsbestyrelse

Uddannelse

Bachelor Idræt og kulturstudier, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Studievejleder og praktikkoordinator Den frie Lærerskole, Ollerup

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik