PERSONPROFIL

Jesper Bitsch Bierbaum

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 19. maj 1978 Gift 3 børn

V

Jesper Bitsch Bierbaum (V) er nuværende medlem af Haderslev Byråd for Venstre (V). Han er medlem af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og det midlertidige Mønsterbryder-udvalg. Han blev valgt ind som byrådsmedlem ved kommunalvalget i 2009 og har også i en kortere periode varetaget posten som formand for Beskæftigelse- og Integrationsudvalget. Jesper Bitsch Bierbaum stiller op for Venstre i Region Syddanmark ved det kommende valg.

Udover at være aktiv i lokalpolitik er han til daglig stabsleder ved VUC Syd. Derudover har en diplomuddannelse i ledelse fra UC Syd og læser i øjeblikket master of public governance på CBS og Aalborg Universitet.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 987 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal turde satse endnu mere på e-læring

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Medlem af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Haderslev Kommune, Venstre
Medlem af Mønsterbryder-udvalget Haderslev Kommune, Venstre

2009 - nu

Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Venstre

Uddannelse

2017 - 2020

Master Offentlig Forvaltning, Copenhagen Business School

2010 - 2015

Diplomuddannelse Ledelse, UC Syd

Erhvervserfaring

2014 - nu

Stabsleder VUC Syd

2008 - 2013

Assisterende skoleleder Nustrup Fællesskole
V

Politiske hverv

Medlem af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Haderslev Kommune, Venstre
Medlem af Mønsterbryder-udvalget Haderslev Kommune, Venstre

2009 - nu

Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Venstre

Uddannelse

2017 - 2020

Master Offentlig Forvaltning, Copenhagen Business School

2010 - 2015

Diplomuddannelse Ledelse, UC Syd

Erhvervserfaring

2014 - nu

Stabsleder VUC Syd

2008 - 2013

Assisterende skoleleder Nustrup Fællesskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik