PERSONPROFIL

Jonas Haase

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aabenraa

Født 31. oktober 1999 Single

A

Jonas Haase (S) er byrådsmedlem i Aabenraa Kommune. Han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Jonas Haase er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Aabenraa. Han genopstartede selv lokalafdelingen i 2015, efter at den havde været lukket i et par år. Jonas Haase arbejder desuden for nødhjælpsorganisationen Red Barnet. Privat er han bosat i Bylderup Bov.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 368 Socialdemokratiet in total 9363

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Du bør stemme på mig, fordi jeg har en berøringsflade i Aabenraa kommune. Jeg arbejder her, jeg studerer her og jeg bor her, og har gjort det stort set hele mit liv.

Den borgernære velfærd udformes i kommunerne, og også den som påvirker mig og mine jævnaldrende. Derfor er det vigtigt at se, at den politiske arena lige så vel er de unges som de ældres. Byrådet i Aabenraa kommune har en gennemsnitsalder på 55 år. Hvis vores demokrati skal være repræsentativt, skal de unge også have nogen at kunne identificere sig selv i. Vi er trods alt fremtiden. Der skal være en bred mangfoldighed og diversitet i byrådet.

EN SAMMENHÆNGENDE KOMMUNE

Aabenraa kommune er den 9. største kommune arealmæssigt. Derfor er det vigtigt med en kommune, som ikke er centraliseret omkring Aabenraa by, men hvor vi også anerkender de mange andre byer. Det er mit princip "Think Global, Act Local". En god infrastruktur er afgørende; at man kan komme på arbejde, i skole eller til fest med en bus. Ens bopæl må aldrig begrænse ens muligheder.

LIGESTILLING OG MILJØ I FOKUS

Det kan godt virke lidt absurd at sige, at man i dagens Danmark vil kæmpe for ligestilling og miljø. For vi ER nået langt. Men man må ikke underminere, at der stadig er mange ting, vi kan udrette. Bare fordi at andre lande ikke gør en lige så aktiv indsats, legitimerer det ikke, at vi ikke skal gøre det heller. Jeg selv er en del af LGBT-minoriteten, og især her ved jeg at der mangler en del. Dette er også grunden til at jeg i min kommune har startet en Cafe Aura op, som er et projekt der henvender sig til unge LGBT-folk der har brug for rådgivning og at møde ligesindende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt enig i mit parti, som har afsat en halv million til en undersøgelse indenfor netop dette område. Vi skal igennem hele processen have respekt for skatteborgernes penge, og det har den nuværende proces ikke, når der konstant kommer nye økonomiske udfordringer frem! Samtidigt skal vi respektere de pårørende og eleverne. Også noget, som hidtil har manglet. Derfor er sagen i det hele taget noget, der bør gentænkes.

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det grænseoverskridende samarbejde er en vigtig faktor i en globaliseret verden. Samtidigt bør vi anerkende det dansk/tyske-mindretal.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne sige, at da Aabenraa kommune er den 9. største kommune arealmæssigt, skal vi selvfølgelig ikke forglemme mulighederne for biltrafikken; det er uundgåeligt. Men vi skal ikke prioritere privatbilismen fremfor den offentlige trafik. Med andre ord, skal vi prioritere miljøet fremfor privatbilismen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har alle et fælles ansvar for at sørge for en ren kommune samt gøre noget ved miljø- og klimakrisen. Derfor må vi alle hver og især gøre vores, for de fremtidige generationers skyld. I Danmark er i et foregangsland på miljø- og klimakrisen, og vi kan blive endnu bedre, hvis vi står sammen. Det er vi så gode til, og det er en af de afgørende grunde til at vores land er så velfungerende.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige mødesteder er et samlingspunkt for mennesker. Det er et vigtigt led i dannelsen af os som mennesker. Og jeg oplever tit, at mange af de, der ikke selv har en computer, f.eks. anvender bibliotekets computer. Det fremmer altså også ligestilling. Og så har organisationer også god gavn af kulturhusene som mødested osv. Hvis de pludseligt skulle klare sig på private vilkår, ville det ikke længere handle om en bred vifte af kulturtilbud, men mere om at være konkurrencedygtig og henvende

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den forebyggende indsats er smartere end den behandlende. Det er utroligt vigtigt at være ude i god tid, og det kan uden tvivl komme til at koste os dyrere, hvis vi ikke er ude i god tid. Det kan det af samfunds- og socioøkonomiske faktorer. Vi har derudover også et ansvar for at redde de, som er allermest udsat og som har allermest brug for vores hjælp.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aabenraa kommune er blandt de bedste kommuner til at få flygtninge ud i arbejde. Jeg har selv mødt flygtningene ude på arbejdspladserne, og jeg har selv mødt dem i vores fritidsliv og lokale miljø. Det gavner virkelig mangfoldigheden at vi ikke er en så homogen kommune, men at vi har plads til forskelligheder.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder vil have deres fokus på at skabe et overskud, hvorimod det i kommunens hænder handler om kvalitet. Vi har hørt en del dårlige historier om udlicitering af hjemmeplejen, og jeg mener at vores universelle velfærdsmodel bør udvikles, ikke afvikles.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes den nuværende kommuneskat er helt tilpas. Fremfor at bruge vores penge på at sænke skatten, bør vi prioritere pengene på vores fælles velfærd og miljø. Vi må ihvertfald aldrig gå på kompromis med dissse.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores kommune er utroligt stor arealmæssigt, og det er utroligt vigtigt at det er en sammenhængende kommune. Din bopæl må aldrig være en begrænsning for dig. Derfor skal vi være opmærksomme på, at alt ikke skal centraliseres i Aabenraa. Der skal stadig være skraldespande og lys i andre små byer, fremfor at vi kvæler det lokale byliv ved fuldstændigt at negligere det.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selv ung, og har set hvordan dette har påvirket nogle i min vennekreds. Det er altid nemmere at forebygge end at behandle - både for patienten og for os. Så lad os investere i det, da det er en økonomisk og socialt fornuftig investering.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som foregangskommune på miljø- og klimaindsatsen, bør vi også appellere til at anvende cykler frem for privatbilisme. Jeg ved det er svært, da vi er en stor kommune arealmæssigt - men det kan stadig lade sig gøre at udbygge cykelstier i byer, hvor det kan være et godt alternativ til bilen. Det vil betyde en mindre stresset trafik, sundere befolkning, mindre CO-udledning og at vi er en foregangskommune på dette område.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aabenraa kommune skal være en (endnu mere) attraktiv kommune. Vi har nogle sønderjydske nabokommuner, som hver især tiltrækker menneskemængder i alle aldre og dele af landet ved Tønder Festival, Kløften festival mv. Vi skal helt bestemt ikke give op, for Aabenraa kommune har meget uudnyttet potentiale.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi ikke bare stirrer blindt på et område, som har en negativ tendens. Hvis vi gør en aktiv indsats, kan vi komme visse problemer til livs, før de får lov til at blive større og i det store billede påvirke meget værre.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er i forvejen gode til dette, og det er også en smart investering, da resultatet ellers kunne ende med at blive dyrere. Ved at integrere flygtningene, sikrer vi også, at der ikke forekommer splid og parallelsamfund, og så er vores flygtninge også mere tilbøjelige til at få sig et arbejde og desuden skabe en god tilværelse - både for sig selv og for sine naboer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en universel velfærdsmodel, som ikke favoriserer eliten og de rigeste, men som omfordeler ligeligt mellem alle. Jeg tror på at vores ældrepleje ikke er perfekt, men at den altså stadig godt kan vise hensyn til de, har brug for specielle hensyn.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør anerkende, når WHO estimerer, at den største udgift i vestens sundhedssystem i 2020 er psykiske sygdomme. Det skal altså ikke være os, der er bagud, men os, der sørger for at være fremme i skoene og gøre noget ved problematikken.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er simpelthen alt for absurd. Både for børnene og for de ansatte. Det er ikke en rimelig fremtid at give vores børn, og det kan i sidste ende komme til at koste os dyrt hvis vi forglemmer de tidlige år af vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aabenraa kommune skal være en attraktiv kommune at starte samt have virksomhed i. Når f.eks. Apple vælger at sætte et kæmpe datacenter i Kassø, så er det også noget som kan gavne i forhold til flere penge til velfærdsområdet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Aabenraa en af de laveste grundskyldspromiller. Hvorfor skal den være så unaturligt lav?

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Aabenraa

Uddannelse

Studerende Aabenraa Statsskole
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Aabenraa

Uddannelse

Studerende Aabenraa Statsskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik