PERSONPROFIL

Jørn Pedersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Kolding

Født 18. april 1968 i Hanstholm Gift 3 børn

V

Jørn Pedersen (V) er borgmester i Kolding Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han har været medlem af byrådet siden 2005.

Udover sin formandspost i Økonomiudvalget, er han også formand for KL Teknik og Miljøudvalget og sidder i KL´s bestyrelse.

Desuden er han formand for IBA Kolding og styregruppen for Statens Byggeforskningsinstitut og formand for Trekantområdet Danmark.

Han har fuldført forskellige uddannelser, bl.a. retorik, voksenpædagogik, virksomhedsøkonomi, erhvervsret og en diplomuddannelse i ledelse. Inden han overtog borgmesterposten arbejdede han som kontaktchef hos Incite Kolding.

Privat er han gift med Ellen og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 12112 Venstre in total 23631
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 10980 Venstre in total 21460

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

JEG VIL UDVIKLING OG VÆKST

Jeg vil vækst og udvikling i hele kommunen - fokuseret indsats på tiltrækning af virksomheder, arbejdspladser og tilflyttere til hele kommunen fra Kolding til centerbyer og landsbyer

VIRKSOMHEDER: Effektiv erhvervsservice, attraktive erhvervsområder og tiltrækning af arbejdskraft.

PRIVAT: Mangfoldighed af boliger og byggegrunde i hele kommunen. Vi sætter borgerne i spil med udviklingspuljer.

------ 2 -------

GODT STED AT VOKSE OP

Jeg vil gøre det endnu mere attraktivt at være børnefamilie i Kolding kommune. Vi har gode dagtilbud og skoler - og vi skal sikre den høje kvalitet fortsat er i top.

FLEKSIBILITET: Jeg vil mere frit valg mellem dagpleje/vuggestue, privat/offentlig, øge valgfrihed og flere modulordninger

FAGLIGHED: Vi vil mindre kontrol og målinger - mere tillid, fokus på fagligheden og frihed til lokal ledelse.

------ 3 --------

INFRASTRUKTUR DER DUR

Kolding skal være en attraktiv kommune - og skal også fremstå grønnere, pænere og mere fremkommelig.

VEJE DER VIRKER: Vi har udfordringer med kø - og det skal vi gøre noget ved med større investeringer i bedre infrastruktur.

VEDLIGEHOLD: Vi vil sætte fokus på bedre vedligehold af veje, cykelstier, fortove og grønne områder. En ny model med lokale kræfter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal flytte værestedet for stofmisbrugere væk fra centrum af byen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byen udvikler sig så misbrugerne bliver udstillet. Derudover giver synlig salg af stoffer udfordringer.

2 Kommunen skal udlicitere flere opgaver.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke et mål i sig selv om private eller kommunen løser opgaven. Opgaverne skal løses bedst muligt af de som gør det bedste.

3 Kolding Kommunes slogan, "Kolding - vi designer livet”, bør skiftes ud eller droppes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brug af designmetoden er indført i kommunen. Så vi skal have en vision, som er bedre forankret i borgerne, foreningerne og virksomhederne. Visionen skal jo være, så man forstår den og kan være ambassadør for den.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal bruge de penge der er afsat bedre og klogere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er, at der er de rigtige ressourcer til rådighed. Der kan være dårlig undervisning i en klasse med 20 elever pga. en elev der ikke fungere optimalt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes ud over landsbypulje og centerbypulje det nødvendige, når det er nødvendigt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele skal løses.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene skal integreres og være en del af samfundet. Det er en forpligtelse de har og det skal vi ikke betale ekstra for.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Kolding Kommune, Venstre

2010 - nu

Formand, Økonomiudvalget Kolding Kommune, Venstre

2005 - 2009

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Venstre

Tillidsposter

2010 - nu

Borgmester Kolding Kommune

Uddannelse

Diploma of leadership IBC Kolding

Erhvervserfaring

2009 - 2010

Kontaktchef Incite Kolding
Borgmester Kolding Kommune
V

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Kolding Kommune, Venstre

2010 - nu

Formand, Økonomiudvalget Kolding Kommune, Venstre

2005 - 2009

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Venstre

Tillidsposter

2010 - nu

Borgmester Kolding Kommune

Uddannelse

Diploma of leadership IBC Kolding

Erhvervserfaring

2009 - 2010

Kontaktchef Incite Kolding
Borgmester Kolding Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik