PERSONPROFIL

Kim Hesel

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 10. oktober 1964 Gift 4 børn

C

Kim Hesel (K) har siden 2018 været byrådsmedlem i Vejle Kommune for Det Konservative Folkeparti. Han er næstformand Teknisk Udvalg samt medlem af Natur- & Miljøudvalget
og Arbejdsmarkedsudvalget.

Til daglig arbejder Kim Hesel som selvstændig ejendomsmægler og valuar.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 339 Det Konservative Folkeparti in total 4412
KV 2013 Personlige stemmer 317 Det Konservative Folkeparti in total 2871

Mærkesager

  • Trafik
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Få en erhvervsmand i byrådet, der vil fokusere på:

• Obligatorisk danskundervisning og aktivering til herboende flygtninge/indvandrere.
• Mest mulig kvalitet ved den endelige godkendelse af projektet på Posthusgrunden
• Flere p-pladser, og bedre udnyttelse af de eksisterende.
• Udvidet kontakt mellem skole og hjem – hvor det er nødvendigt.
• Focus på fremme af, og tilbud til de dygtige elever.
• Sund, frisk og velsmagende mad i ældreplejen
• Dækningsafgiften sidste halvdel fjernes endeligt
• Rettidig omhu i tanke og handling
• Vedligeholdelse fremfor monumenter
• Mindre kontrol og mere tillid.
• Garanteret børnepasning fra dag 1 og færrest mulige lukkedage i daginstitutionerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Natur- & Miljøudvalget Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

Ejendomsmægler, Valuar Hesel Erhverv
C

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Natur- & Miljøudvalget Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

Ejendomsmægler, Valuar Hesel Erhverv

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik