PERSONPROFIL

Lars Mogensen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Esbjerg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 27. september 1977 i Bornholm Gift

Ø

Lars Mogensen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Esbjerg kommune og for partiet i Region Syddanmark. Lars Mogensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været medlem af Enhedslisten siden 2000.

Lars Mogensen er uddannet salgsassistent, og han har siden uddannet sig som datalog ved Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Han har arbejder til daglig som IT-udvikler, og han har tidligere bl.a. arbejdet som lagerarbejder og projektleder. Privat er Lars Mogensen gift.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 18 Enhedslisten in total 2537

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Enhedslistens overordnede mål er et samfund, der bygger på lighed, solidaritet, demokrati og ligeværd. Vores region skal være for alle, uanset hvilken baggrund man har, hvordan man lever sit liv, eller hvor i regionen man bor.

Enhedslisten kæmpede imod strukturreformen og nedlæggelsen af amterne. Nu kan alle se hvorfor. Den øgede centralisering skaber større og større afstand mellem borgerne og det offentlige. Enhedslisten vil stadig kæmpe for, at alle skal have adgang til læge, sygehus og kollektiv transport, uanset hvor de bor.

Enhedslisten slås for, at offentlig service som sundhed ikke skal udbydes som en vare, og det skal ikke produceres på markedslignende vilkår. Markedsgørelsen medvirker til øget administration og dokumentation, hvilket betyder, at ressourcer fjernes fra de primære opgaver.

Offentlige opgaver skal ikke udliciteres, og offentlige institutioner skal ikke blive til selvejende eller private virksomheder, hvor New Public Management og profitjagt styrer mål og indhold.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men det skal ske med ordnede forhold. Kommunen bør overtage transporten.

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både kommune og især erhvervslivet skal sørge for efter- og videreuddannelse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klima, miljø og klodens fremtid er vigtigere.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amatøridrætten skal styrkes

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke til store, elitære arrangementer. Amatørteater og skolescenen skal tilbage.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering og privatisering fører til dårligere service, dårligere arbejdsforhold for personalet og kommunen står stadig med ansvaret ved eventuelle konkurser.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal generelt tilføres flere ressourcer, og ikke spares på sundhedområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten ønsker at der maksimalt er 22 elever i en folkeskoleklasse

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten rammer skævt på grund af skatteloftet. men vi vil ikke afvise at sætte den op for at få råd til den nødvendige velfærd

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke til store, elitære arrangementer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal generelt tilføres flere ressourcer, og ikke spares på sundhedområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bør derimod sættes op for at forbedre velfærden.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 584 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Enhedslistens overordnede mål er et samfund, der bygger på lighed, solidaritet, demokrati og ligeværd. Vores region skal være for alle, uanset hvilken baggrund man har, hvordan man lever sit liv, eller hvor i regionen man bor.

Enhedslisten kæmpede imod strukturreformen og nedlæggelsen af amterne. Nu kan alle se hvorfor. Den øgede centralisering skaber større og større afstand mellem borgerne og det offentlige. Enhedslisten vil stadig kæmpe for, at alle skal have adgang til læge, sygehus og kollektiv transport, uanset hvor de bor.

Enhedslisten slås for, at offentlig service som sundhed ikke skal udbydes som en vare, og det skal ikke produceres på markedslignende vilkår. Markedsgørelsen medvirker til øget administration og dokumentation, hvilket betyder, at ressourcer fjernes fra de primære opgaver.

Offentlige opgaver skal ikke udliciteres, og offentlige institutioner skal ikke blive til selvejende eller private virksomheder, hvor New Public Management og profitjagt styrer mål og indhold.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusvæsenet skal tilføres flere midler. De evige effektiviseringskrav, om 2 procent besparelser hvert år, giver dårligere kvalitet og nedslidt personale. Enhedslisten har hele tiden været modstander af disse krav, der, sammen med det såkaldte DRG-takstsystem, har skabt elendige vilkår i det offentlige sundhedsvæsen. Vi ønsker et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor personalet har ordentlige forhold, og hvor undersøgelse og behandling ikke betragtes som samlebåndsarbejde.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten ønsker at bevare ambulancerne i hele regionen i det regionale selskab, som blev etableret i 2016 efter sammenbrud i den private virksomhed, der havde fået opgaven. Et offentligt sundhedsvæsen – heriblandt offentlige ambulancer – giver den bedste og mest sammenhængende service for borgerne, den største grad af åbenhed og den bedste demokratiske indsigt. Samtidig er der en stor fleksibilitet i at kunne bestemme placeringen af beredskaberne i takt med at behovene kan ændres.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal naturligvis placeres et ansvar, og har der foregået decideret ulovligheder, skal disse også forfølges. Ingen tvivl om at Carl Holst har udnyttet sin position og misbrugt offentlige midler, men om det kan bevises at der er foregået noget ulovligt, er desværre tvivlsomt.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er med til at øge uligheden og øger yderligere risikoen for udstødelse, når en syg og arbejdsløs borger ikke har råd til at få den rette behandling. Enhedslisten ønsker, at al nødvendig sundhedsbehandling er gratis for borgerne.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er med til at øge uligheden og øger yderligere risikoen for udstødelse, når en syg og arbejdsløs borger ikke har råd til at få den rette behandling. Enhedslisten ønsker, at al nødvendig sundhedsbehandling er gratis for borgerne.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De praktiserende læger er i dag private virksomheder, men da al deres indtægt kommer fra det offentlige, bør det også være muligt for Regionen at stille flere krav til at få læger hvor der er behov for det, eller at oprette offentlige sundhedshuse i stedet.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Neoliberalismen og markedsgørelsen af sundhedsydelser. har ført til etablering af privathospitaler, der ikke har samme forpligtelser til f.eks. uddannelse og som kun kan eksistere når de tjener penge på andres sygdom. Det er vi i Enhedslisten imod.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag har alt for mange fået langt vej til behandling. Enhedslisten vil bevare et nærhedsprincip, der skaber tryghed for borgerne og samtidig sikrer en specialiseret behandling, hvor der er behov for det.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten er imod at offentlige opgaver bliver udliciteret. Problemet er mange gange, at de ansatte bliver tvunget over på dårligere overenskomster, fordi de private arbejdsgivere selvfølgelig er interesserede i så billig arbejdskraft som muligt. Når offentlige opgaver udliciteres, bliver ikke kun de ansatte, men også brugerne sorteper.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med centraliseringen af regionens akutmodtagelser, som skaber lange køreveje til nærmeste relevante akutmodtagelse, er der behov for at øge antallet af ambulancer, akutbiler og akutlægebiler strategisk placeret rundt om i regionen. Specielt i det sønderjyske område skal antallet af beredskaber øges, så responstiden nedsættes og hjælpen er hurtigere fremme. Dette behøver ikke gå ud over det generelle serviceniveau, hvis de nødvendige midler bliver tilført.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten mener at der skal afsættes flere midler til oprensning. Kortlægning og afværgelse af jordforurening skal ikke være underlagt økonomiske restriktioner, men udelukkende styres af faglige og sundhedsmæssige overvejelser.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil udbygge den kollektive transport, også i de små byer, som vælges fra af økonomiske årsager og der skal etableres andre fælles løsninger ud fra de lokale behov.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver god mening at have flere uddannelsesmuligheder i de dele af landet, der ikke har så mange i dag. Men en flytning af uddannelsen skal give mening, og ikke bare oprettes eller flyttes uden at der er behov for det.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten var imod strukturreformen, hvor amterne blev nedlagt, og kommunerne blev slået sammen til storkommuner. Regionerne er ikke en perfekt konstruktion, og nedlæggelsen af amterne har bl.a. medført omfattende omlægninger og nedlæggelse af små og mellemstore sygehuse. Dette viser os, at en øget centralisering skaber større afstand mellem borgere og de offentlige tilbud, og en forringelse af velfærden i yderområderne. Hverken kommuner eller stat bør dog overtage driften af sygehusene.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundets præstations- og forbrugsræs betyder, at mange rammes af dårlig mental sundhed som stress, depression og angst. Det har sat psykiatrien under pres. Behovene i psykiatrien er voksende. Antal sengepladser og antal sengedage er samtidig faldet. Det har betydet besparelser. Således er det gennemsnitlige antal sengedage reduceret. Den udvikling skal vendes, og det kræver flere midler.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har hele tiden været modstander af disse krav. De evige effektiviseringskrav og krav om 2% besparelser hvert år giver dårligere kvalitet og nedslidt personale. Selvom de nu fjernes, bevares besparelserne for de sidste 15 år, så personalet stadig skal løbe alt for stærkt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er en vigtig del af sundhedsvæsenet, og kan være med til at forhindre alvorlige sundhedsforløb og for tidlig død. Screening kan være en del af denne forebyggelse, hvis den bliver brugt rigtigt.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er flere gange blevet dokumenteret, at jo længere uddannelse og jo højere løn, man har jo større er sandsynligheden for, at man har en af de skattesubsidierede sundhedsforsikringer, som er delvist betalt af staten. Det er jo grotesk, at de økonomisk dårligt stillede skal betale for, at de velstillede får stillet en skattesubsidieret sundhedsforsikring rådighed.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Syddanmark er mange bosat på landet. Det er vigtigt at bygge på de lokale fællesskaber, og det passer godt til livet her, hvor vi er vant til at tage sagen i egen hånd og finde lokale løsninger. Disse skal være bæredygtige og med et forpligtende fællesskab, der også inddrager svagere borgere og sikrer, at de får den hjælp, de har behov for.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten vil kæmpe for, at regionen i højere grad tager hensyn til naturværdier i planlægning af råstofindvinding og benytter sig af muligheden for at stille krav til efterbehandlingen, til gavn for dyrelivet og biodiversiteten i regionen. Råstofudvinding skal primært være til lokalt brug og ikke til eksport.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil udbygge den kollektive transport, også i de små byer, der også har krav på løsninger. Om løsningen her kan være mindre, borgerdrevne landsbybusser er noget vi gerne vil kigge på, men alle skal have mulighed for at benytte den kollektive transport.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelserne, de ansatte og eleverne bør tværtimod have mere selvstyre og selv bestemme mere.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Datalogi, Roskilde Universitet
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

IT-udvikler
Ø

Uddannelse

Datalogi, Roskilde Universitet
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

IT-udvikler

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik