PERSONPROFIL

Mette Ejby Pallesen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 9. april 1975 i Horsens

A

Mette Ejbu Pallesen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Mette Ejbu Pallesen blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet pædagog i Kolding og har efterfølgende videreuddannet sig til cand.pæd på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet som pædagog og undervist i pædagogik på Pædagoguddannelsen i Viborg. Hun er vokset op i Søndermarken i vejle og har i mange år boet i Vejle.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 296 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Sæt ❌ ved nummer 28 på Liste A ved kommunalvalget i Vejle Kommune 21/11 2017. 😊🌹

Mine politiske mærkesager er:

✔️ Bedre forhold for socialt udsatte, så ingen står helt alene- Der skal laves målrettede indsatser, så udsatte kommer godt videre med livet. Vi skal ikke lade nogen passe sig selv. Vi skal støtte og vejlede, og give mennesker tryghed. Alle har ret til et godt liv.

✔️ Bedre hjælp til udsatte børn og unge- der skal være mere fokus på at hjælpe børn og unge, som omsorgssvigtes. Omsorgssvigt kan ødelægge et liv. Børn og unge skal ikke lades i stikken.

✔️ Flere pædagoger i skoler og daginstitutioner- Børn og unge har brug for, at der er voksne, som kan støtte og vejlede dem.

✔️ Mere personale i ældreplejen, så der er tid til mere nærvær og omsorg- Mange ældre føler sig ensomme og har måske kun den ene kontakt i løbet af dagen, som de har med hjemmeplejen. Der skal være tid til at drikke en kop kaffe og snakke lidt.

✔️ Gode og billige boliger og byfornyelse- Det er vigtigt, at der bygges flere gode og billige boliger, så alle har mulighed for at få et godt hjem. Det er ligeledes vigtigt, at der sættes penge af til byfornyelse af eksisterende boliger. Når boliger byfornyes vil det give sundere og bedre boliger, som beboerne vil trives i. Det vil give glæde at bo et rart sted, hvor man trives og kan lide at færdes.

-♥️Jeg mener, at det er vigtigt, at vi står sammen i fællesskab og værner om hinanden. Vores velfærdssamfund skal bygge på medmenneskelighed og ansvarlighed.
-♥️Jeg mener, at vi har et ansvar for hinanden, og at det er vores opgave, at alle trives og føler sig som en del af fællesskabet.

Fællesskabet er vores styrke. 😊🌹

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Uddannelse

Cand.pæd Aarhus Universitet
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Uddannelse

Cand.pæd Aarhus Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik