PERSONPROFIL

Michael Christensen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Aabenraa
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 18. januar 1963 i Viborg Gift 3 børn

F

Michael Christensen (SF) er byrådsmedlem i Aabenraa Kommune. Han er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Vækstudvalget for Land og By. Han sidder derudover også som medlem af bestyrelsen for Aabenraa Havn.
Michael Christensen er uddannet lærer og arbejder som afdelingsleder på Ungdomsskolen Kolding.

Michael Christensen var regionsrådskandidat i Region Hovedstaden for Socialistisk Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Han var ligeledes kandidat for Socialistisk Folkeparti til Aabenraa byråd ved kommunalvalget 2017. Han blev ikke valgt ind i regionsrådet, men blev genvalgt til Aabenraa byråd.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 252 Socialistisk Folkeparti in total 740
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 191 Socialistisk Folkeparti in total 802

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

• Bedre normering i daginstitutionerne.
Når normeringen halter, går det ud over både børn og voksne i daginstitutionerne. Personalet rammes af stress og det rammer børnene, der ikke får den omsorg, vejledning og læring, som skal ruste dem til resten af livet. SF foreslår 1 voksen pr 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr 6 børn i børnehaven.

• En grøn og velfungerende offentlige transport.
Offentlig transport skal være miljøvenlig grøn transport. Vi skal have veludbygget offentlig transport og velfungerende flextrafik, så alle kan komme på arbejde eller uddannelse. SF vil arbejde for at kollektiv transport bliver gratis for alle unge under 18 år i hele kommunen.

• Bedre forhold for ældre og handicappede.
SF vil arbejde for et højere serviceniveau på ældre- og handicapområdet. Der skal være øget fokus på hjælp til demente og deres pårørende. SF vil sikre aktivitetshuse til ældre fordelt over hele kommunen samt øget støtte til det aktive ældrearbejde.
Flytningen af Fjordskolen til Kruså skal standses.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Processen omkring flytning af Fjordskolen er kørt helt af sporet. Arbejdet med flytning af Fjordskolen til Kruså bør øjeblikkelig stilles i bero, således at der kan gennemføres en tilbundsgående analyse af, hvad der pædagogisk, socialt, arbejdsmæssigt og økonomisk giver den bedste skole fremover for Fjordskolens elever og ansatte, og lige så vigtigt få skabt forudsætningerne for et konstruktivt samarbejde mellem alle de involverede parter.

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med ordentlige faciliteter for lastbilchaufførerne, men det er ikke en kommunal opgave at lave overnatningsmuligheder. Social dumpning skal bekæmpes.

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være rigtigt godt med en ny grænsebanegård, men det er ikke en kommunal opgave at bygge banegårde.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlig transport skal være miljøvenlig grøn transport. Vi skal have veludbygget offentlig transport og velfungerende flextrafik, så alle kan komme på arbejde eller uddannelse. SF vil arbejde for at kollektiv transport bliver gratis for alle unge under 18 år i hele kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere lighed i sundhed.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye borgere skal altid være velkomne i Aabenraa Kommune - uanset hvor de kommer fra i verden. Ved hjælp af en vellykket integrationsindsats vil de blive selvforsørgende og en gevinst for Aabenraa Kommune.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges penge på begge områder. En større forebyggende indsats vil være bedre og billigere på sigt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes ressourcer til begge dele.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pleje og omsorg skal altid være for alle der har behov for det og betalt via vores fælles skatteindtægter.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges penge på begge områder. En større forebyggende indsats vil være bedre og billigere på sigt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF’s mål er at arbejde hen imod max. 6 børn pr. voksen i børnehaverne og max. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne eller småbørnsgrupperne. Dette vil sikre en ordentlig pædagogisk kvalitet for vores børn, samt sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 88 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

• Bedre normering i daginstitutionerne.
Når normeringen halter, går det ud over både børn og voksne i daginstitutionerne. Personalet rammes af stress og det rammer børnene, der ikke får den omsorg, vejledning og læring, som skal ruste dem til resten af livet. SF foreslår 1 voksen pr 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr 6 børn i børnehaven.

• En grøn og velfungerende offentlige transport.
Offentlig transport skal være miljøvenlig grøn transport. Vi skal have veludbygget offentlig transport og velfungerende flextrafik, så alle kan komme på arbejde eller uddannelse. SF vil arbejde for at kollektiv transport bliver gratis for alle unge under 18 år i hele kommunen.

• Bedre forhold for ældre og handicappede.
SF vil arbejde for et højere serviceniveau på ældre- og handicapområdet. Der skal være øget fokus på hjælp til demente og deres pårørende. SF vil sikre aktivitetshuse til ældre fordelt over hele kommunen samt øget støtte til det aktive ældrearbejde.
Flytningen af Fjordskolen til Kruså skal standses.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bevidstløse effektiviseringer gør, at alle skal nå mere på samme tid til skade for kvaliteten.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporene fra BIOS kræmmer rigtigt meget. Der er blevet længere til lægen og hospitalet – det skaber utryghed. Når ulykken er ude, kan afstanden blive fatal.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet længere til lægen og hospitalet – det skaber utryghed. Når ulykken er ude, kan afstanden blive fatal. Flere ikke-specialiserede behandlinger skal foregå tættere på borgerne

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bestemt være plads til begge dele.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at psykiatrien er ved at køre af sporet. Der er brug for flere sengepladser og ansatte. Der skal bruges mindre tvang og medicin, og alternative løsninger og dialog med pårørende skal i centrum.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er imod de bevidstløse effektiviseringer som gør, at alle skal nå mere på samme tid til skade for kvaliteten. Engang kunne vi bryste os af, at Danmark havde et sundhedsvæsen i verdensklasse – sådan hænger det ikke sammen længere.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal altid bruges penge på forebyggelse. Det betaler sig altid i længden.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Social og Sundhedsudvalget Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Vækstudvalget for Land og By Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune
Medlem Beredskabskommissionen i Aabenraa Kommune

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

Ungdomsskoleleder Ungdomsskolen Kolding
F

Politiske hverv

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Social og Sundhedsudvalget Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Vækstudvalget for Land og By Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune
Medlem Beredskabskommissionen i Aabenraa Kommune

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

Ungdomsskoleleder Ungdomsskolen Kolding

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik