PERSONPROFIL

Peter G. Harboe

Liberal Alliance

Spidskandidat i Vejle

Født 13. december 1958 i Lyngby Sogn Gift 2 børn

I

Peter G. Harboe var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Peter G. Harboe blev ikke valgt ind.

Peter G. Harboe (LA) var byrådsmedlem for Liberal Alliance 2013 - 2017 i Vejle Kommune, hvor han var medlem af Børne- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervskontaktudvalget.

Harboe er cand.merc fra Aarhus Universitet, og han underviser i projektledelse og økonomi på VIA University College Midtjylland. Privat er Peter G. Harboe gift med Jeanet, og de er bosiddende i Vejle Øst.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 250 Liberal Alliance in total 1748
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 428 Liberal Alliance in total 1857

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Liberal Alliance har siddet med ét mandat i Vejle Byråd og påvirket byrådet for at få mere erhvervsvenlighed, større faglighed i folkeskolerne og bedre infrastruktur

Jeg har arbejdet for at få

a) fjernet den giftige dækningsafgift på erhvervsvirksomheder og få mere konkurrenceudsættelse af opgaver

b) fokus på fagligheden i folkeskolerne. Vejle Kommunes folkeskoler er blevet bedre til at løfte eleverne, så flere har muligheder for en uddannelse efter folkeskolen

b) få veje og asfalt, så det bliver let at komme på motorvejen fra parcelhuskvartererne

Vejle Kommune er en attraktiv kommune og skal fortsat være det.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune bruger ligeså mange kroner per elev som nabokommunerne, (Måske ovenikøbet mere, alt efter opgørelsesmetoderne). Vi skal hæve de faglige resultater, så vi ligger som nabokommunerne.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune har vi haft stor tilflytning og de nye borgere pendler i høj grad i bil. Derfor skal biltrafikken prioriteres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommunes museer opnår ikke de samme resultater som i Kolding Kommune, selvom de får flere kroner i støtte.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle y har der været og er nogle udfordringer. Vi skal sætte ind med tiltag, der giver effekt og skære tiltag fra, der ikke giver effekt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fået tildelt flygtninge i Vejle Kommune. Nu skal de i arbejde og uddannelse. Der er en udfordring og den kan ikke trylles væk. Vi skal politisk gå efter tiltag, der er effektive og vi må erkende, at de sidste 20 års integration er mislykket. Tiltag som integrationsydelse har bidraget fra Christiansborg. I Vejle Kommune skal ordentlige sanktioner for manglende deltagelse i sprogundervisning og for manglede arbejdsinteresse intensiveres

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at mennesker efter en operation får vejledning til at genoptræne. Herefter er der også et ansvar for at de selv gør noget. Vi skal se på effekten af genoptræning og få bedre metoder. Der er ikke behov for flere skattekroner.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienter er noget fleksibelt noget. Vi skal lade skolernes ledelse disponere klassestørrelse uden indblanding

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune drejer det sig særligt om dækningsafgiften, som skal afskaffes for at skabe vækst og bedre erhvervsbyggeri.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal give plads til lokale initiativer og bare sikre rammerne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest få unge til at se et perspektiv for deres liv ved at du har en uddannelse og nogle erhvervsmuligheder. Sanktioner og opfølgning overfor de unge skal intensiveres.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har enkelte steder, hvor vi har et behov for flere cykelstier i Vejle Kommune. Dem må vi løse indenfor de nuværende rammer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle har vi plads til både erhverv og natur. Og mange virksomheder kunne godt ligge i lokalbyer uden at genere naboer eller påvirke naturoplevelsen. Langt de fleste erhvervsvirksomheder er ikke støjende eller lugtende.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune skal vi lade de private operatører komme til. Vi behøver ikke kopiere Horsens Kommunes indsats.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke set effekten af de boligsociale indsatser som den almene sektor har kørt de sidste 10 år, så vi skal kun bruge yderligere kommunale kroner, hvis vi kan se dokumenterede effekter. Det er arbejde, der giver mulighed for at komme ud af overførselsindkomst.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde og uddannelse er vejen til integration. Det er ikke flere ressourcer, men konsekvente sanktioner ved manglende fremmøde, der skal sikre at ressourcerne udnyttes bedre.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De velhavende har også betalt skat.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samlet skal der ikke bruge flere penge på sociale indsatser. Der er en udfordring i at hjælpe sindslidende mennesker og her skal vi finde indsatser med større effekt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune skal skabe gode rammevilkår - så skal virksomhederne nok komme. Den målrettede erhvervsindsats giver ikke resultater.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rammerne fra Christiansborg er specielle i de næste tre år fordi skatterne sænkes og kompenseres i de kommunale budgetter. Når de nye skatteregler på boligområdet træder i kraft kan vi sænke grundskylden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

1981 - 1983

Cand. Merc. Afsætning, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2010 - nu

Lektor VIA University College Midtjylland

2006 - 2010

Project director Ammeraal Beltech Modular A/S
I

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

1981 - 1983

Cand. Merc. Afsætning, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2010 - nu

Lektor VIA University College Midtjylland

2006 - 2010

Project director Ammeraal Beltech Modular A/S

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik