PERSONPROFIL

Susanne Linnet

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Tønder
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 27. september 1960 i Møgeltønder Single 3 børn

V

Susanne Linnet (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, hvor hun er formand for Socialudvalget. Hun var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Venstre ved regionsrådsvalget 2017, dog uden at blive valgt ind.

Hun er uddannet sygeplejerske, og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse. I sit arbejdsliv har Susanne været sygeplejerske i mange år på Tønder Sygehus, og har derudover arbejdet i Tønder Kommune. Hun har desuden været opstillet som kandidat til folketinget ved valget i 2015, men hun blev ikke valgt ind..

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 228 Venstre in total 9458
KV 2013 Personlige stemmer 209 Venstre in total 9147

Mærkesager

  • Sundhed
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Turisme er et stort potentiale i Tønder og i Region Syddanmark, der skal gøres endnu mere for at få turister til-det vil styrke vores erhvervsliv.
Alle børn og unge fortjener en chance derfor skal folkeskolerne i top ti og alle skal igennem folkeskolen med et afgangsbevis. Beskæftigelse er nøglen til det gode liv.
Tønder sygehus skal udbygges til et kraftfuldt sundhedscenter og det nære sundhedsvæsen skal have et løft.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal arbejde for flere kæmpevindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis lokalbefolkningen ønsker vindmøller ok for mig, hvis befolkningen ikke ønsker vindmøller skal det respekteres

2 Kommunen bør arbejde på at udvide nationalpark Vadehavet, så større landområder bliver omfattet. 

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Tønder har behov for at investere flere penge i indsatsen for børn truet af omsorgssvigt, da det er et område, som kommunen historisk set har udfordringer med.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alle børn og unge fortjener en chance

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

foreningsliv er et stort gode i i Tønder Kommune. vi har et håndboldhold i ligaen, som på sigt vil betyde, at der skal afsættes penge til ombygning af hallen i Tønder by

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er et område i har meget fokus på og er sikker på vi kan blive bedre.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

oplever ikke denne udfordring

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er min opfattelse at integrationen går fint i Tønder Kommune Vi har et erhvervsliv som sammen med kommunen løser udfordringen

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

erhvervslivet er nøglen til udvikling af kommunen

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1244 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Turisme er et stort potentiale i Tønder og i Region Syddanmark, der skal gøres endnu mere for at få turister til-det vil styrke vores erhvervsliv.
Alle børn og unge fortjener en chance derfor skal folkeskolerne i top ti og alle skal igennem folkeskolen med et afgangsbevis. Beskæftigelse er nøglen til det gode liv.
Tønder sygehus skal udbygges til et kraftfuldt sundhedscenter og det nære sundhedsvæsen skal have et løft.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener på sigt skal det udliciteres igen, men nu hvor regionen selv driver området vil det give en klar fornemmelse af, hvad det må koste

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

tror man skal ind og kigge på hele området og se på, hvordan vi får mest kollektiv trafik for pengene. det er ikke mit indtryk at området får nok transport for pengene. fx go more

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal finde andre smartere måder at effektivisere . Tror velfærdsteknologi, digitalisering, telemedicin o.s.v kan være områder som kan gøre behandlinger mere effektive. Samdrift på områder med kommunerne skal belyses og der, hvor det giver mening og mere sundhed for borgerne skal der handles.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis vi vil bosætning på andet skal der også være transport muligheder, men tror vi kan finde andre løsninger.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Socialudvalget Tønder Kommune, Venstre
Formand, Arbejdsmarkedsudvalget Tønder Kommune, Venstre

Uddannelse

Diplomuddannelse Ledelse, Forvaltningshøjskolen
Professionsbachelor Sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

1977 - 1980

Studentereksamen STX, Tønder Gymnasium

Erhvervserfaring

Sygeplejerske Tønder Sygehus
V

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Socialudvalget Tønder Kommune, Venstre
Formand, Arbejdsmarkedsudvalget Tønder Kommune, Venstre

Uddannelse

Diplomuddannelse Ledelse, Forvaltningshøjskolen
Professionsbachelor Sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

1977 - 1980

Studentereksamen STX, Tønder Gymnasium

Erhvervserfaring

Sygeplejerske Tønder Sygehus

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik