PERSONPROFIL

Tage Petersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Sønderborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 4. september 1955 i Sønderborg Gift 3 børn

V

Tage Petersen (V) er byrådsmedlem for Venstre i Sønderborg Kommune, og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. I Sønderborg Kommune er han medlem af Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Han er desuden kommunalt medlem af flere bestyrelser. Tage Petersen har været valgt som været byrådsmedlem for Venstre i Sønderborg Kommune siden valget i 2005, og før kommunalreformen var han byrådsmedlem i den daværende Augustenborg Kommune.

I Region Syddanmark er han formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft og medlem af Præhospitaludvalget. Ved valget i 2013 blev Tage Petersen valgt til Region Syddanmark for første gang.

Tage Petersen er udlært landmand, og siden 1983 har han drevet sit eget landbrug med slagtesvin og 225 hektar dyrket jord. Privat er han bosat i Augustenborg på Als. Han er gift med Lillian, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 717 Venstre in total 9009
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 984 Venstre in total 11227

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

ALS - FYN BRO.
Jeg vil arbejde for, at Als - Fyn broen kommer højere op på den politiske dagsorden.
En bro over det sydlige Lillebælt vil binde to udkantsområder sammen til et større dynamisk område, og samtidig vil det aflaste trafikken omkring Kolding og hen over Lillebæltsbroerne.

LIV I HELE KOMMUNEN.
Vi skal med infrastruktur, udflytning af kommunale arbejdspladser, støtte til landsbylaug og frivillige foreninger og mere fokus på de mellemstore byer foreninger, skabe mere liv i områderne udenfor hovedbyen.

DET DER IKKE ER SVÆRT, MÅ GODT VÆRE NÆRT.
Når vi fejler noget alvorligt, må vi tage den lange vej til de store sygehuse, men vi skal kunne klare flere ting hos den praktiserende læge, og mere fokus på f.eks. telemedicin skal gøre, at flere ting kan klares lokalt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forbyde kulturarrangementer med åben ild på offentlige pladser – såsom skater-arrangementet Ring of Fire.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal sørge for småjobs til samtlige kontanthjælpsmodtagere, så de opfylder 225-timersreglen og ikke rammer kontanthjælpsloftet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør tilbagebetale penge til borgerne, hvis kassebeholdningen overstiger 300 millioner kr.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke være en bank, så som udgangspunkt er jeg enig, men der kan være situationer, hvor det kan være fornuftigt at spare op til større investeringer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at høje klassekvotienter er en af grundene til at flere vælger friskoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier giver sikre skoleveje,og er med til at binde lokalområder sammen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen rigtig mange penge på den konto, så derfor mener jeg ikke, at der skal bruges yderligere penge.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen rigtig mange penge på det område, og er netop gået i gang med et nyt projekt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sociale indsatser for sindslidende er rigtig vigtige, men det er alle de andre indsatser også, så jeg vil ikke være med til at flytte rundt på pengene.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2685 Venstre in total 214646
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2546 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

ALS - FYN BRO.
Jeg vil arbejde for, at Als - Fyn broen kommer højere op på den politiske dagsorden.
En bro over det sydlige Lillebælt vil binde to udkantsområder sammen til et større dynamisk område, og samtidig vil det aflaste trafikken omkring Kolding og hen over Lillebæltsbroerne.

LIV I HELE KOMMUNEN.
Vi skal med infrastruktur, udflytning af kommunale arbejdspladser, støtte til landsbylaug og frivillige foreninger og mere fokus på de mellemstore byer foreninger, skabe mere liv i områderne udenfor hovedbyen.

DET DER IKKE ER SVÆRT, MÅ GODT VÆRE NÆRT.
Når vi fejler noget alvorligt, må vi tage den lange vej til de store sygehuse, men vi skal kunne klare flere ting hos den praktiserende læge, og mere fokus på f.eks. telemedicin skal gøre, at flere ting kan klares lokalt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er et reelt frit marked for ambulancekørsel, giver det ikke mening at udlicitere det.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene bør koncentrere sig om kerneopgaverne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Sønderborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Sønderborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Sønderborg Kommune, Venstre

2013 - 2018

Næstformand, børne- og uddannelsesudvalget Sønderborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2018 - nu

Formand, Udvalget for uddannelse og arbejdskraft Region Syddanmark, Venstre

2018 - nu

Medlem, Præhospitaludvalget Region Syddanmark, Venstre

2013 - 2018

Formand, Sundhedssamordningsudvalget Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2005

Byrådsmedlem Augustenborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Gråsten Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1983 - nu

Selvstændig landmand
V

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Sønderborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Sønderborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Sønderborg Kommune, Venstre

2013 - 2018

Næstformand, børne- og uddannelsesudvalget Sønderborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2018 - nu

Formand, Udvalget for uddannelse og arbejdskraft Region Syddanmark, Venstre

2018 - nu

Medlem, Præhospitaludvalget Region Syddanmark, Venstre

2013 - 2018

Formand, Sundhedssamordningsudvalget Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2005

Byrådsmedlem Augustenborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Gråsten Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1983 - nu

Selvstændig landmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik