Anders Kühnau bliver ny formand i Region Midtjylland

Der er onsdag morgen indgået en konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier i Region Midtjylland. Aftalen betyder, at den 36-årige socialdemokrat Anders Kühnau fra Horsens afløser Bent Hansen på formandsposten .

Hanne Roed (Rad.V.)  bliver 1. næstformand, og Carsten Kissmeyer (V)  bliver 2. næstformand. 

Psykiatriområdet har fået et særligt fokus i konstitueringsaftalen. Udover de 10 millioner kroner, som tidligere er aftalt som led i budgetforliget for 2018, har partierne aftalt, at der findes yderligere 15  millioner kroner til et løft af psykiatrien i 2018. Disse midler går til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommunerne mv.  Herudover er parterne enige om at løfte psykiatrien yderligere ved budget 2019.

Onsdag fintælles stemmerne, ligesom de personlige stemmer bliver optalt. Sandsynligvis bliver det natten til torsdag, før alle personlige stemmer er optalt, og det dermed står klart, hvordan den endelige sammensætning af regionsrådet bliver.

Stemmeprocenten til valget i Region Midtjylland var 72,7 procent. Ved seneste regionsvalg i 2013 var stemmeprocenten 73,8 pct.