TV der bevæger dig

Fra slagte-nation til rugemor

Danske landmænd sender i år næsten 10 millioner smågrise ned over grænsen. Var grisene blevet fedet op og slagtet her i landet ville det skabe 10.000 arbejdpladser.

08:32

10 millioner smågrise bliver i år sendt ned over grænsen i stedet for at blive fedet op i Danmark - det koster milliarder og 10.000 arbjedspladser.

1 af 2

Den danske slagtesvin-produktion er skrumpet og er nu nede på samme niveau som i 1992.

Samtidig sendes hver tredje gris, der fødes herhjemme ned til tyske landmænd for at blive fedet og slagtet.

Eksporten af smågrise har taget et rekord-omfang - over 1100 smågrise sendes hver time - døgnet rundt - året rundt - afsted til Nordtyskland.

Samtidig er antallet af slagteriarbejdspladser her i landet faldet fra 14.000 til 7.500 på blot 10 år.

En tommelfingerregel siger, at en million slagtesvin giver 1.000 arbejdspladser og 1,75 milliarder kroner i eksportindtægter.

Både landmænd, slagterier og fagbevægelsen beklager udviklingen og har i fællesskab opfordret regering og folketing til at skabe bedre vilkår for slagtesvinproduktion i Danmark.

Den noget utraditionelle alliance peger på, at tyske landmænd har en konkurrencefordel på mellem 30 og 60 kroner pr. slagtesvin i forhold til deres danske kolleger.

Tyske landmænd har en særlig favorabel momsordning, støtte til staldbyggeri og statsstøtte til at producere biogas af gyllen.

TV SYD besøger søndag en landmand, der hvert år sender flere end 30.000 smågrise ned over grænsen - ikke fordi han gerne vil, men fordi der ganske enkelt er 10-15 kroner mere at tjene end hvis han solgte dem til opfedning herhjemme.

Han synes det er tåbeligt at vi er tvunget til at sende både penge og arbejdspladser ud af landet på den måde - og synspunktet deles af både fagbevægelse og slagterier.

Danmark er blevet en slags rugemor for tyske slagtesvineproducenter, og det bør laves om, mener landbrug og fagbevægelse - ikke mindst nu, hvor folketing og regering kæmper hårdt for at få stablet en vækstpakke på benene, der kan gi' nye arbejdspladser.

I vores studie i aften kan du også møde Lars Mose, der er fællestillidsmand for de ansatte på landets Danish Crown slagterier. Og fra København håber vi på at få SFs politske ordfører Jesper Petersen igennem.