Frivillige brandværn lukker

På et møde i aftes blev deet besluttet at nedlægge to  frivillige brandværn i Sønderborg kommune.

På et møde i aftes besluttede Beredskabskommissionen, at de frivillige Brandværn i Asserballe og Skelde lukker.

Rinkenæs og Stevning Frivillige Brandværn fik lov at fortsætte.
 
- Vi besluttede at nedlægge værnene i Asserballe og Skelde, og at give Rinkenæs og Stevning mulighed for at gennemføre deres handleplan. Så de to værn får et uddannet mandskab, som kan varetage opgaverne og leve op til kravene, oplyser formanden for Beredskabskommissionen, borgmester Aase Nyegaard.
 
- Alle må erkende, at brandværnene har spillet en vigtig rolle for et lokalt foreningsliv. Men det er blevet stadig vanskeligere at tiltrække nye, som vil uddanne sig og træde til,  siger borgmesteren.