Gymnasie samarbejder med skole i Kina

En delegation med lærere og leder fra Alssundgymnasiet har brugt en uge i efteråret på at besøge Changzhou No2 Middle school for at forhandle og underskrive en gensidig samarbejdsaftale.

Gennem de sidste 2 år Als-gymnasiet tilbudt sine studerende  Kinesisk som valgfag.

Sønderborg området har en ganske særlig tradition for samarbejde med Kina.

Lærere fra skolen i Kina skal periodevis undervise på Alssundgymnasiet - og lærere fra Als skal tilsvarende undervise på Changzhou No2 Middle School.

På billedet underskrives samarbejdsaftalen af repræsentanter for de 2 skoler: Shi Pinnan for Changzhou No2 & Knud Erik Sørensen fra Alssundgymnasiet.