TV der bevæger dig

Nu kommer den grønne varme

Sønderborg bliver lidt mere grøn i februar. Sønderborg Fjernvarme tager en del af det helt nye geotermiske anlæg i brug.

Geotermi går ud på, at suge varmt vand op fra undergrunden. Det hele bliver lidt grønnere ved at kombinere flere måder at fremstille fjernvarme på.

Det indebærer, at et flis-anlæg med to massive 10 MW flis-kedler bliver sat i drift. Anlægget vil være med til at forsyne omkring 10.000 husstande og virksomheder der er tilsluttet fjernvarmenettet.

Hele anlægget med de store varmepumper og overflade-anlægget i Spang bliver taget i brug i sensommeren 2012 og vil reducere Sønderborg-områdets CO2-udledning med mere end 25.000 tons.

Grøn fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme har i 2011 arbejdet med opførelsen af det store anlæg på Vestermark. Første spadestik blev taget den 23. marts 2011 og allerede den 16. september 2011 blev der holdt rejsegilde. I Spang er et overflade-anlæg med pumper og varmevekslere ved at blive opført, og i løbet af sommeren og efteråret 2011 etablerede Sønderborg Fjernvarme en transmissionsledning mellem de to anlæg.

Det geotermiske anlæg spiller en vigtig rolle i omstillingen til den "grønne fjernvarme", der er en hjørnesten i ProjectZero visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område. Ud over geotermi-anlægget har både Sønderborg og Broager Fjernvarme store solcelleanlæg i drift der også leverer CO2-neutral fjernvarme.

Gråsten Fjernvarme har påbegyndt opførelsen af det hidtil største solcelle-anlæg der - kombineret med et stort flisanlæg - kommer til at dække mere end en tredjedel af forbruget, selvom selskabet står overfor en stor udvidelse af dækningen i byen.