Opmåling af jagttrofæer

Medlemmer af Danmarks Jægerforbund kan nu få opmålt og vurderet deres jagttrofæer.

I aften går det løs i Sønderborg.

Det er først og fremmest gevirer fra råbukke, der er blevet skudt i år, som opmåles.

Opmålingen giver jægerne mulighed for at sammenligne deres bytte.

Den giver også et billede af bestandens udvikling gennem årene.

Jægerforbundet har et særligt trofæ-team, der står for opmålingen. I morgen aften sker opmålingen i Ribe.