Sønderborg får opbakning fra Slesvig-Holsten

Landdagen i Kiel har i enighed markeret, at den støtter Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Samtidig opfordres delstatsregeringen til aktivt at støtte ansøgningen.

- Lykkes bestræbelserne, vil det styrke den kulturelle infrastruktur og den interkulturelle dialog i Region Sønderjylland-Schleswig, hedder det i udtalelsen fra den enige Landdag i Kiel.
 
Allerede i marts var der positive bemærkninger i Landdagen, da Sydslesvigske Vælgerforening (SSW) opfordrede til støtte, og ministerpræsident Harry Peter Carstensen (CDU) har også i sommer skrevet til Sønderborg Kommune, at han støtter kandidaturen.

Anke Spoorendonk fra SSW har ved flere lejligheder støttet Sønderborgs kandidatur ved at fremhæve den som en enestående chance for den dansk-tyske region til at vise Europa og resten af verden, at to kulturer kan samarbejde, selv om det ikke altid har været sådan. Hun har også foreslået, at kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt, Sønderborg, inviteres til Kiel til en høring, hvor politikerne kan komme med ideer til projekter, der kan underbygge støtten fra Kiel.
 
Ordførere fra andre partier i Landdagen hæftede sig bl.a. ved, at titlen som Europæisk Kulturhovedstad vil gavne hele regionen, ikke mindst erhvervslivet og turisterhvervene.

Kulturhovedstadssekretariatet i Sønderborg har netop indsendt en Interreg-ansøgning til EU om støtte på 3,2 mio. kr. til arbejdet med kandidaturen. Alle de sønderjyske kommuner og tre tyske administrationer har bidraget til medfinansiering af ansøgningen til det grænseoverskridende projekt.
Omkring 30 fokusgrupper er i gang med at generere og udvikle projekter til det program, der skal ledsage ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad.