Teenagere trives

Generelt er de unge positive og harmoniske, er glade for aty gå i skole, og har mindre misbrug end man tror. Det viser profilundersøgelse med  1.700 teenagere i Sønderborg Kommune.

Undersøgelsen er foretaget i årgangene 7., 9. og 10. og i første årgang på ungdomsuddannelserne (gymnasier m.m.). Den er foretaget samtidig i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Fanø Kommuner og giver derfor mulighed for sammenligninger. 
 

Mobning aftager

Sammenligningen viser i store træk, at unge i de pågældende fem kommuner ligner hinanden. 
 
Ni af ti unge er glade for deres hjem og deres skolegang.
Undersøgelsen viser, at mobning aftager meget med alderen ? en ud af otte i 7. årgang blev mobbet i løbet af en måned, mens det i 10. årgang og på ungdomsuddannelserne er en ud af 25, der har oplevet det. 
 

Tak mor og far

Mange unge giver udtryk for, at de gerne tager imod hjælp fra både forældre og lærere. Forældreopbakningen viser sig f.eks. i form af, at de unge oplever, at ni mødre ud af ti og otte fædre ud af ti engagerer sig i og påvirker deres valg af uddannelse.