Uden vand i tre år på grund af fejl

Det var ulovligt, at et vandværk ved Sønderborg lukkede for vandet hos en kunde, der ikke fik betalt sine regninger.

Gennem tre år har en forbruger hos det lille Avnbøl-Ullerup Vandværk ved Sønderborg ikke haft rindende vand i hanerne.

Men det var ulovligt, at vandværket lukkede for vandet, og nu får forbrugeren 12.000 kroner i erstatning.

Det er byrettens dom, der dermed står ved magt. Manden havde ellers anket til landsretten for at få en større erstatning, men da han ikke mødte op, blev hele ankesagen afvist.

Forbrugeren købte ejendommen i 2002 og skulle aftage vand fra det lokale vandværk. Han betalt dog sjældent til tiden, og aflæste heller ikke sit forbrug. Vandværket lukkede to gange for vandet på grund af restancer, og i 2006 tabte man tålmodigheden.

Lille gæld

Gælden blev opgjort til 1.041 kroner og 69 øre, og den 18. januar 2007 blev hovedhanen plomberet.

Siden har forbrugeren ikke haft vand i hanerne, og må hente vand hos en bekendt.

Vandværket gik til retten for at få sine penge, men forbrugeren afviste ethvert krav. Han mente i øvrigt ikke, at bestyrelsen for vandværket havde hjemmel til at lukke for vandet, og det var byretten i Sønderborg enig med forbrugeren i.

Byretten siger, at vandværket ikke har varslet forbrugeren om risikoen for afbrydelse af forsyningen, ligesom man heller ikke har givet ham en præcis opgørelse over det skyldige driftsbidrag.

Derfor var vandværket ikke berettiget til at lukke for vandet de første to gange. Da man samtidig ikke har dokumenteret, hvad han skyldte i 2006, kunne man heller ikke lukke for vandet den tredje og sidste gang. Ifølge byretten skyldte han nemlig kun 340 kroner i gebyrer, og gebyrer giver ifølge vandværkets vedtægter ikke ret til at afbryde forsyningen.

Derfor har vandværket uden hjemmel afbrudt for vandet til ejendommen, og han har måttet hente vand et andet sted. Det krævede han 60.000 kroner i erstatning for, men byretten satte altså beløbet til 12.000 kroner.