Vemmingbund Strand ikke så forurenet som frygtet

Stranden der i går måtte lukkes delvist, er ikke så forurenet, som Sønderborg Kommune i første omgang frygtede.

Undersøgelser tirsdag har vist, at størstedelen af udløbet bestod af ensilagesaft og kun en mindre del af husdyrgødning.

-Det er gode nyheder for badende gæster, da ensilagesaft mest består af næringsstoffer og kun i mindre grad af bakterier, siger Marianne Tychsen fra Sønderborg Kommunes naturafdeling.

Kilden til forureningen er fundet og stoppet. Kommunen tager nu løbende prøver af vandet, og når de igen er tilfredsstillende, åbnes stranden helt igen.

Forureningen kan imidlertid give et nyt problem. Med ensilagesaften har algerne i vandet fået et skud gødning, som kan give dem en opblomstring.

-Det holder vi naturligvis også øje med, siger Marianne tychsen.