Varslingssirenerne lyder nu i Frederica

Der er fare for at tank eksploderer oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiet oplyser at tanken med palmeolie kan eksplodere hvis den bliver overophedet. Derfor skal alle indenfor 1000 meter holde sig væk og holde døre og vinduer lukkede, oplyser politiet.

Advarslen vedrører borgere i Fredericia indenfor området, afgrænset af havneområdet vest for Norgesgade, Nørre Voldgade, Vejlevej, Søndermarksvej, Snoghøj Landevej i krydset med Erritsø Bygade.

Beboerne skal endvidere undlade at opholde sig i rum, der vender mod Fredericia Havn.

Når faren er overstået vil der blive afvarslet ved brug af sirenesignal.

Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde