Op mod 30 nye vandhuller skal sikre storkes overlevelse

Foreningen storkene.dk vedtog på weekendens generalforsamling endnu et tiltag, der skal hjælpe storke til at få de optimale levebetingelser i Danmark.

Her den fjerde uge i marts basker der nogle få storke rundt i det sønderjyske. Clyde ankom for tre uger siden, og helt tilbage i februar ankom den første stork. En ung stork der flyver rundt fra rede til rede langs muren af storkereder ved den dansk-tyske grænse - blandt andet er den flere gange set i Broderup. 

quote

Vi drømmer om, vi kan lave mellem 20 og 30 nye vandhuller i området

Mogens Lange, storkeekspert

Søndag kom så endnu en stork til området. Den er set sidde på reden i Rens, der sidste år var Annika og Alfreds yngleplads. Men endnu er der ingen storke, der har slået sig sammen som par og dermed skudt ynglesæsonen i gang for i år.

- Vi venter og venter, men i virkeligheden er alt, som det skal være. Selvom der er ankommet storke til landsdelen, så er det altså først fra nu og de næste uger frem, at storkene kan forventes at ankomme, forklarer Mogens Lange fra Storkene.dk.

- Det er os, der er lidt utålmodige. De kommer, og det gode flyvevejr, der er lige nu, skal nok få storke her til landet meget snart.

quote

Vi venter og venter, men i virkeligheden er alt, som det skal være

Mogens Lange, storkeekspert

Efter 60 reder med 'dobbeltseng' 

Mens vi venter på storkene, og at ynglesæson 2022 skal tage fart, så ligger medlemmerne i storkeforeningen ikke på den lade side.

Nok har de meddelt, at med cirka 60 klargjorte reder i Syd- og Sønderjylland er der reder nok til, at en storkebestand kan slå sig ned på egnen. Derfor er arbejdet med at sætte storkereder op nu slut.

- Der er reder stort set alle de steder, vi tror på, storken kan yngle. Så nu er det udelukkende vedligehold, vi skal se på, siger Mogens Lange.

Billede fra storkereden i Smedager, hvor der i januar 2019 blev anlagt et paddevandhul.
Billede fra storkereden i Smedager, hvor der i januar 2019 blev anlagt et paddevandhul.
Foto: TV SYD

Drømmen er op mod 30 nye vandhuller

Men hvis man tror, det giver de frivillige i foreningen storkene.dk flere fridage, så kan man godt tro om igen. På weekendens netop afholdte generalforsamling besluttede medlemmerne nemlig, at det nu er tid til at arbejde for at lave en masse nye vandhuller på en cirka 20 kilometer lang strækning mellem Kliplev og Lægan syd for Tønder.

- Vi drømmer om, at vi kan lave mellem 20 og 30 nye vandhuller i området. Vandhuller som vil blive fulde af liv med padder og frøer, der er storkenes yndlingsføde, forklarer storkeeksperten.

Foreningen kontakter nu Jesper Toft fra Ravnholdt Consult, der er ekspert i rådgivning indenfor natur og landskab. Han skal være med til at sikre, at nye vandhuller anlægges steder, hvor det giver mening, og hvor man kan forvente, at det vil gavne naturen og dermed storkene.

- Det er et stort arbejde, vi nu går i gang med. Men for os er det vigtigt at hjælpe naturen og dermed storkene, så de lettere finder føde - noget der også vil gavne andre fugle og dyr. Det er vores ambition, siger Mogens Lange.

24 vandhuller omkring Smedager giver liv og næring

Måske husker du, at foreningen tidligere har arbejdet med at anlægge vandhuller omkring Smedager. Et af dem kan du se fra storkekameraet.

- Vi fik i løbet af 2019 og 2020 lavet 24 paddehuller, fordi velvillige lodsejere lod os benytte noget af deres jord at til at gøre det på. Siden har vi hvert forår talt haletudseæg, for at se hvordan det står til, og det går rigtigt fint de fleste af stederne. Der kommer mere og mere liv i paddehullerne og dermed flere fødeemner til storke og andre fugle og dyr, og det er jo hele formålet med dem.

- Faktisk er paddehullet ved reden i Smedager nok det vandhul, der er mindst liv i. Men vi håber, at over tid vil der også komme mere liv der. Storkene benytter det i hvert fald til at drikke af samt til at bade i, fortæller Mogens Lange. 

Vandhuller fyldt med vand giver perfekte betingelser for, at storkene kan finde mad, når de kommet tilbage til foråret.
Vandhuller fyldt med vand giver perfekte betingelser for, at storkene kan finde mad, når de kommet tilbage til foråret.
Foto: Storkene.dk

Udover lodsejere som stillede jord til rådighed til projektet, så fik storkeforeningen også økonomisk hjælp fra Markus Jebsens Naturfond samt Aabenraa Kommune og ikke mindst Jesper Toft. 

- Denne gang vil vi finansiere det med penge fra foreningen, samt ved at søge nogle fonde der kunne være interesseret i at hjælpe os og storkene økonomisk, fortæller Mogens Lange, der samtidig understreger, at det er vigtigt for foreningen, at det kommer til at foregå med en god dialog med både lodsejere og kommuner.

Nu går det indledende arbejde i gang

- Når Jesper Toft har set på de mest egnede steder på strækningen, vil vi selvfølgelig tage kontakt til alle interessenter, så processen kommer til at foregå ordentligt, fortæller en forventningsfuld Mogens Lange.

- Det ypperste vil jo være, at vi får en fem til seks ynglende storkepar i området - selvfølgelig gerne flere - men at de så også kan finde den nødvendige føde, hvor de slår sig ned, vil være fantastisk.

Storkene.dk har tilbudt ejerne af de steder, hvor der indtil nu har boet storke, fisk og daggamle kyllinger, som de ynglende storke kan tage, hvis de vil. Men fodringen skulle gerne stoppe.

- Storken er en vild fugl, så den skal selvfølgelig kunne klare sig her som en vild fugl og selv finde føden. Nu hjælper vi den på vej, men når alle betingelser for en naturlig overlevelse er på plads, så er det meningen, at vi ikke længere skal hjælpe dem med at finde mad, siger storkeeksperten.