Aftale om ny hjælpepakke på plads: Se hovedpunkterne her

Efter flere dages forhandlinger lykkedes det sent tirsdag aften Christiansborg-politikerne at blive enige om en ny hjælpepakke til virksomheder og kulturliv.

Der er blevet ventet  på en ny hjælpepakke i dagevis i de pressede dele af erhvervslivet. Og den seneste stramning af coronarestriktionerne har ikke gjort det lettere at bevare tålmodigheden.

Sent tirsdag aften kom den så, hjælpepakken. Efter flere dages forhandlingerne blev regeringen og et bredt flertal blandt partierne på Christiansborg enige om en politisk aftale om hjælp til erhvervslivet.

Aftalen, der er indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten, giver ekstra hjælp til dansk erhvervs-, kultur-, idræts- og foreningsliv.

Hjælpepakkerne forlænges til 31. januar 2021 og udvides. Det betyder, at underleverandører som taxaselskaber, biografer, folkeoplysningsområdet og messevirksomheder nu kan se frem til mere hjælp.

- Med den nye aftale øger vi trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at vi hjælper alle de virksomheder, som rammes af nye restriktioner. Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

- Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene. Tiden med corona er desværre meget uforudsigelig, men med hjælpen kan vi holde hånden under dem, som holder ekstra for i den svære tid. Det er deres samfundssind, som hjælper Danmark igennem krisen, fortsætter han.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

Virksomheder:

 • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
 • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
 • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
 • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
 • Faste leverandører til pelsdyravlere kan f.eks. være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

Ledige og studerende:

 • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.
 • De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.

Kulturområdet:

 • Ny kompensationsordning på 60 millioner kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på ti personer.
 • Der afsættes yderligere i alt 450 millioner kroner til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten samt 50 millioner kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under corona.
 • Hertil kommer 25 millioner kroner til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle covid-19-situation.
 • Som et nyt initiativ oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.

Kilde: Erhvervsministeriet