Overblik - det betyder arbejdsmarkedsreformen for dig

Formålet med den nye reformpakke "Danmark kan mere I" er at skabe mere arbejdskraft. Men hvad betyder aftalen helt konkret for dig? Det kan du blive klogere på her.

Hvis du snart skal på pension eller på dagpenge, så kun du stå til at få flere eller færre penge mellem hænderne end tidligere.

Det står klart, efter at regeringen sammen med Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne præsenterede en ny reformpakke under navnet "Danmark kan mere I".

Men hvad betyder aftalen helt konkret for dig?

Det kan du blive klogere på her.

Dagpenge:

Hvis du bliver ledig, vil du de første tre måneder kunne få en højere dagpengestats end på nuværende tidspunkt. Helt konkret vil du kunne få op til 23.000 kroner i dagpenge om måneden i den første tid.

Modsat falder dagpengesatsen for nyuddannede - også kaldet for dimittenddagpenge. Det vil sige, at satsen falder til 9.514 kroner om måneden for ikkeforsørgende nyuddannede under 30 år. For ikkeforsørgere, der er fyldt 30 år, sænkes den til 12.018 kroner om måneden.

Pension:

Hvis du er på folke-, førtids- eller seniorpension, vil din pension ikke længere blive nedsat blive nedsat på grund af din ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Det sker nemlig, fordi udbetaling af pension ikke fremadrettet vil blive reguleret på baggrund af din partners arbejde.

Derudover kan du som folkepensionist ikke blive modregnet i egen pension, hvis du stadig er på arbejdsmarkedet.

Skat, fradrag og afgifter:

Fra 2025 vil der blive afsat 1,2 milliarder kroner årligt til at øge beskæftigelsesfradraget, hvilket gør, at skatten sænkes på arbejde.

Fradraget for fagforeningskontingenter forhøjes fra 6.000 kroner til 7.000 kroner årligt. Samtidigt sænkes elafgiften med 14 øre fra 2022 og med 17 øre fra 2030.

Uddannelse og grønomstilling:

Også uddannelsesområdet styrkes, da der bliver investeret i kvaliteten, ligesom der oprettes tre nye klimaerhvervsskoler.

Den nuværende erhvervsstøtte på omkring 42 milliarder kroner årligt skal barberes ned, så der bliver fjernet minimum 3,5 milliarder kroner. Dette skal også være med til at finansiere investeringer i uddannelse og grøn omstilling.

Arbejdskraft uden for EU:

Regeringen lægger op til, at den beløbsgrænse, der gælder, for at en arbejdsgiver kan hente arbejdskraft uden for EU, sænkes fra 448.000 kroner til 375.000 kroner i en afgrænset periode på to år. Håbet er, at tiltaget vil kunne tiltrække international arbejdskraft.

Dette er dog endnu ikke aftalt, da der ikke er et flertal for dette punkt. Det skyldes, at Dansk Folkeparti ikke er med i aftalen.