Ålen er truet: Tusindvis af åleyngel udsættes lige nu i hav, søer og vandløb

I disse måneder bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Ål har været en af de vigtigste spisefisk i Danmark siden stenalderen. Indtil for nylig var den rigt repræsenteret i hav, søer og åer i Danmark.

Nu er ålen truet, men flere undersøgelser viser i følge Danmarks Tekniske Universitet, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet, og det kan måske redde bestanden. 

Derfor bliver der i sommeren 2017 udsat over 1,5 million sætteål i danske vandområder med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd. Ålene bliver fordelt, så cirka 10 procent bliver udsat i marine områder, 40 procent i vandløb og 50 procent i søer.

Alene i Vejle Å blev der i fredags ved hjælp af frivillige fra Vejle Sportsfiskerforening sat hele 35.000 blankål ud.

Også i Vidå, Ribe Å, Varde Å sættes der ål ud, samt i Jels og Norborg søer og langs de østvendte kyster ved Horsens, Haderslev og på Als.

Åleudsætningerne er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af fisketegnsmidler.

Læs mere om de danske åleudsætninger på Danmarks Tekniske Universitet.

.