Arbejdet med at lægge nye skinner går efter planen

Så strækningen mellem Tinglev og Sønderborg er klar 9. august.

Medmindre Banedanmark støder på uventede problemer.

Skinnerne på den 42 kilometer lange strækning var gamle og slidte.

Ny skinner betyder, at støjen formindskes kraftigt og at togene kan køre hurtigere.

Mens arbejdet foregår skal de rejsende mellem Tinglev og Sønderborg tage bussen.