TV der bevæger dig

Balle til EU fra Region Syddanmark

Regionsformanden skælder ud over langsommelighed. Den europæiske krisepakke fungerer ikke, skriver Carl Holst i et brev til Eu-kommissæren for Beskæftigelse, Arbejdsforhold og Sociale Anliggender.

Ansøgningen til EU skulle blandt skaffe penge til at uddanne de fyrede fra virksomhederne Linak og Danfoss.

Bag den pompøse titel er den ungarske politiker László Andor. Han får i brevet fra Syddanmark besked om, at der er sendt en ansøgning om hjælp fra EUs Globaliserings-fond, og ni måneder efter er sagen stadig under behandling.

- Både Region Syddanmark og vores lokale og regionale samarbejdspartnere finder dette tidsforbrug uacceptabelt, siger regionsrådsformanden.

Hjælp til fyrede folk

Regionen søgte sammen med Sønderborg kommune om hjælp fra EUs Globaliseringsfond til 76 fyrede medarbejdere fra virksomhederne Danfoss og Linak på Als.

Krisehjælpen fra EU kan kun udbetales i op til to år efter, at den første ansøgning om hjælp er sendt. Desværre er denne ekstraordinære indsats blevet voldsomt forsinket.

Ansøgerne havde fået den opfattelse, at der kunne træffes en afgørelse i løbet af maksimalt et halvt år, og den praktiske planlægning af indsatsen kunne begynde relativt hurtigt på baggrund af en indstilling fra Europa-Kommissionen til EU-parlamentet.

Langsommelighed

- Her i midten af juni må vi imidlertid konstatere, at det har taget Europa-Kommissionen ni måneder at producere denne indstilling. Hertil kommer så den tid, det vil tage at træffe en endelig afgørelse. Dette betyder, at der i sidste ende meget vel kan være gået et år med at træffe afgørelse i sagen, skriver Carl Holst.

- Sagen giver den Europæisk Union en mulighed for at vise, at den er i stand til at reagere hurtigt på den økonomiske krise, der ramte den europæiske økonomi i 2008-2009. På nuværende tidspunkt må vi desværre konkludere, at denne mulighed er blevet spildt. Så vidt vi kan se på grund af et alt for omstændeligt beslutningssystem, tilføjer regionsformanden. 

Få lidt fart på!

Han gør i brevet opmærksom på, at de fyrede medarbejdere har en kompetence, der vil gøre det vanskeligt for dem i fremtiden at finde fast arbejde. En virkningsfuld indsats for det nødvendige kompetence-løft tager tid, og i denne sag er halvdelen af fristen for udbetaling blevet brugt på at afvente en beslutning. Det er uacceptabelt, noterer Carl Holst og anbefaler samtidig kommissionen til at få lidt fart på:
 
- Vi skal opfordre til, at Europa-Kommissionen indfører mere smidige procedurer for sagsbehandling, så vi i fremtidige ansøgninger ikke skal opleve, at det tager et år at få en afgørelse, skriver Carl Holst.