Det kan blive rigtig dyrt for regionen at opsige Bios

Hvis Region Syddanmark opsiger den 10-årige kontrakt med Bios, kan det blive rigtig dyrt for regionen, - der er kun et sted pengene kan hentes, og det er i det øvrige sundhedsvæsen.

Ud over at de skal kunne påvise, at der er sket eller vil ske en misligholdelse af kontrakten fra Bios side, så skal regionen også forvente store økonomiske tab i form af både et erstatningskrav fra Bios side, og så vil en masse forventede besparelse højst sandsynlig også gå tabt.

Region Syddanmark regnede med, at der i de første fem år af kontrakten med Bios ville kunne spares 52 mio. kr. om året ved at vælge BIOS, mens besparelsen i de sidste fem år stiger til 79 mio. kr.

Formanden for Præhospitaludvalget, i Region Syddanmark Thyge Nielsen (Venstre) bekræfter over for TV SYD, det bliver dyrt at opsige kontrakten med Bios - og at pengene kun kan hentes ved besparelser i det øvrige sundhedsvæsen.

Samtidig lover Thyge Nielsen at borgernes sikkerhed ikke er i fare. Der kører fuldt bemandede ambulancer også på tirsdag d. 1. september.

Bankgarantien på 55 mio. kr. Bios stillede ved kontraktens indgåelse kan dog nedbringe Region Syddanmarks tab.

Afgørelsen om Bios har misligholdt kontrakten træffes på et ekstraordinært møde i regionsrådet fredag kl. 15.

Hør formand for det Præhospitaleudvalg, Region Syddanmark Thyge Nielsen, Venstre. (Varighed: 11 sekunder)

Thyge Nielsen, Venstre, afviser ambulance-kaos vil koste liv: (Varighed: 15 sekunder)