Erhvervslivet frygter mangel på sønderjyder

Erhvervslivet i Sønderjylland ser med bekymrede miner på en truende mangel på arbejdskraft i landsdelen i de kommende år.

En befolkningsprognose fra DI og Danmarks Statistisk viser, at der bliver over 20.000 færre sønderjyder i den arbejdsdygtige alder i de kommende knap 20 år.

- Den ældre aldersgruppe vokser i samme periode med over 20.000 personer i de 4 sønderjyske kommuner, så enhver kan vist se, at vi har en udfordring, siger adm. direktør Morgens Therkelsen, formand for DI Sønderjylland, der i dag holdt sin årsdag i Padborg.

Samtidig siger virksomhederne i landsdelen ifølge DI's virksomhedspanel, at de i endnu højere grad end andre steder i landet forventer et større behov for faglært arbejdskraft og for medarbejdere med videregående uddannelser.

Ifølge formanden skal danskerne arbejde bedre, vi skal sikre, at flest muligt får en kompetencegivende uddannelse, og vi skal generelt sørge for, at den arbejdskraft, der er til rådighed, får mest muligt gavn af teknologiske arbejdskraftbesparende løsninger.

- Set med de sønderjyske briller handler det også om, at virksomhederne generelt bliver tilbudt de bedst mulige rammebetingelser. Kun på den måde kan virksomheden opnå styrke til at tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft - for der bliver kamp om den i fremtiden, siger Mogens Therkelsen.