TV der bevæger dig

Fra mandag holder politiet ekstra øje med dig

I den kommende uge gælder det om at være opmærksom. Politiet holder nemlig en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

01:02

Foto: Colourbox

1 af 2

Indsatsen støtter op om Rådet for Sikker Trafiks kampagne Kør bil, når du kører bil og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som et ud af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken. Det oplyser Rigspolitiet.

Undersøgelser viser, at uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld.

Således fremgår det af statistikken over dødsulykker, at manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed har været medvirkende årsag i 38 procent af dødsulykkerne.

Trafikanter har for ofte fokus på andre opmærksomhedskrævende ting end det at færdes i trafikken. Som for eksempel at tale i mobiltelefon, skifte cd, indtage mad og drikke eller afværge barnegråd.

Mest sete på tvsyd.dk