TV der bevæger dig

Fyrede ansatte får nu ret til godtgørelse

De nye overenskomster indeholder forbedringer for forældre, bedre pensionsordning og større løncheck efter at have mistet jobbet. Aftalen løber i to år.

04:30

Industriarbejdere får mere sikker ansættelse. (Arkivfoto).

1 af 2

Det bliver fremover ikke så økonomisk hårdt at miste jobbet for folk, der må på dagpenge. De nye overenskomster sikrer fremover afskedigede medarbejdere 85 procent af lønnen i mindst én måned efter tre års ansættelse.

Det bliver to måneder efter seks års ansættelse og tre måneder efter otte år.
 
- Det er helt klart den største nyskabelse, vi er blevet enige om, lyder det fra CO-Industris chefforhandler Thorkild E. Jensen.

Han er glad for, at det er lykkes at blive enige om nye overenskomster i en periode med økonomisk krise. Aftalen om økonomisk godtgørelse ved fyring er for mange meget mere end dagpenge, som normalt er på cirka 16.000 kroner om måneden.

De nye overenskomster gælder cirka 240.000 medarbejdere i industrien og dækker de næste to år. Et andet resultat af overenskomsterne er forlængelse af barselsorloven med to uger.

CO-Industri og Dansk Industri (DI) er enige om at øremærke en uge til far og en uge til mor. Dermed er fædrene samlet set sikret tre ugers barsel.

Overenskomsten på industriområdet er skruet sådan samme, at en stor del af lønnen forhandles lokalt på den enkelte virksomhed. Derfor giver nattens resultat ikke et facit på, hvad der bliver givet i løn i de to år, de nye overenskomster løber.

Bedre pension

- Det er en overenskomst som sikrer, at danske virksomheder stadig er konkurrencedygtige, men jeg kan sige, at denne aftale er væsentlig billigere end den forrige, siger Hans Skov Christensen, administrerende direktør i DI.

Et tredje element i de nye overenskomster er, at medarbejdere har ret til pension efter bare to måneders ansættelse. I dag skal en lønmodtager have haft arbejde i ni måneder for at få ret til pension.

Uenigheder om ligeløn skal fremover diskuteres af arbejdsgivere og fagforbund. DI og CO-Industri er enige om at oprette et ligestillingsnævn.

DI og CO-Industri blev enige natten til mandag.
Med et gennembrud på industriens område skal der nu forhandles hundreder af andre mindre overenskomster.

Overenskomsten på industriens område dækker cirka 240.000 danskere og indeholder følgende elementer:

 * I forbindelse med afskedigelser indføres der pr. 1. maj en fratrædelsesgodtgørelse. Den udgør forskellen mellem dagpenge og lønnen med fradrag af 15 procent. Denne godtgørelse udbetales i en måned, hvis man har været ansat i midst tre år. Efter mindst seks års ansættelse udbetales godtgørelsen i to måneder og efter otte års ansættelse udbetales godtgørelsen i tre måneder.

 * Ligelønsloven indarbejdes i overenskomsterne, og der etableres et Ligelønsnævn, som tager stilling til sager om fortolkning og forståelse samt brud på overenskomsternes ligelønsbestemmelser.

 * Yderligere to ugers forældreorlov til industriens ansatte øremærkes med en uge til manden og en uge til kvinden.
 
 * Natarbejdere skal tilbydes løbende helbredskontrol med højst to års mellemrum. Der skal sættes gang i en oplysningskampagne om natarbejde, og der skal forskes i langtidseffekterne på helbredet hos natarbejdere.

 * Skifteholdsarbejdere kan - såfremt der er lokal enighed - aftale, at op til 40 procent af deres genetillæg kan opspares på deres Fritvalg Lønkonto og anvendes som løn i forbindelse med ekstra fridage.
 * Funktionærerne får en ekstra halv fridag, så de kan holde en fuld betalt fridag Grundlovsdag.

 * Pr. 1. marts 2011 skal der indbetales til pension efter to måneders ansættelse mod hidtil ni måneder.

 * Industriens mindsteløn på 103,15 kroner stiger med 1,10 kroner i overenskomstens første år og med 1,75 kroner i overenskomstens andet år.

 Overenskomsten på industriområdet er skruet sådan sammen, at en stor del af lønnen forhandles lokalt på den enkelte virksomhed. Derfor giver overenskomstaftalens resultat ikke et facit på, hvad der bliver givet i løn i de to år, de nye overenskomster løber.