Gudenåen skal leve op til EU-krav

Miljøministeriet præsenterede i dag en stor naturplan.

7300 kilometer vandløb i Danmark skal have en bedre miljøstandard, så vandet lever op til EU's krav.

Det er et element i den vand- og naturplan, som miljøminister Troels Lund Poulsen idag præsenterede.

10 meter randzoner langs vandløb og søer og mindst 10.000 hektar vådområder er blandt ting, der skal sikre renere vand.

- Trods tre vandmiljøplaner lever vores vand stadig ikke op til EU?s standarder, og vi tager derfor helt nye metoder i brug.
For første gang regner vi baglæns, så vi tager udgangspunkt i, hvordan eksempelvis Gudenåens kvalitet skal være, og derefter finder ud af, hvad vi skal gøre for at nå målet, siger Troels Lund Poulsen.

- De nye vandplaner bliver omfattende og kostbare for samfundet, men de vil også gøre vandet renere til glæde for mennesker, dyr og planter, siger han.

Vandplanen sætter som mål, at mængden af kvælstof ved kysterne skal reduceres med 19.000 ton.
Det er ifølge Danmarks Naturfredningsforening alt for lidt.

- Det skal mindst være det dobbelte, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Planen sætter også rammer 246 naturområder, der er kategoriseret som værdifulde.

- De seneste 20 års naturforvaltning har været kendetegnet af enkeltprojekter. Nu præsenterer vi en samlet plan for indsatsen frem til 2015. Hver naturplan er en opskrift på, hvordan man skal passe på den værdifulde natur, planter og dyr, og den kan ikke overses. Naturplanerne er bindende for myndigheder og lodsejere, og målene skal nås i løbet af de næste fem år, siger Troels Lund Poulsen.