Husejere skal ikke længere selv betale for genhusning

Regeringen vil fremlægge et lovforslag, der betyder at husejere i fremtiden ikke skal betale for genhusning ved en stormflod

Oven på Bodils hærgen i Danmark, kommer der nu et politisk efterspil. Flere familier står med store regninger fordi, at stormflodsforsikringen ikke dækker for udgifterne til genhusning.

Men det vil regeringen nu lave om på. I fremtiden vil de familier der bliver ramt af stormflod få dækket deres udgifter til genhusning, hvis deres boliger bliver ubeboelige. Forslaget møder opbakning fra flere steder i salen

- Vi er positive over for ideen. Vi forslår netop det samme. Især i forhold til det her med helårsbeboelser, for folk de er kommet i klemme. Det jo var ikke det, der var hensigten da vi lavede den her lov, siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører fra DF

Også fra Enhedslisten er der opbakning til forslaget

- Det kan ikke nytte noget, at folk der bliver ramt af stormflod ikke kan blive genhuset, hvis det er nødvendigt. Det er heller ikke rimeligt at de selv skal betale. Når stormrådet udpeger et område til at være stormflodsområde så må det være sådan at folk kan blive genhuset ? enten via forsikringen eller via stormflodspuljen, siger Henning Hyllested, Enhedslisten