Kæmpe gasledning tværs over Jylland

Fra i dag - fredag- og frem til 12. april har lodsejere, naboer og kommuner mulighed for at give deres besyv med om, hvor en kæmpestor gasledning skal graves ned.

Den skal transportere 10 milliarder kubikmeter gas om året. Den koster 12 milliarder kroner at etablere. Den skal være gravet ned og klar i 2022.

Baltic Pipe er navnet på et kæmpestort gasprojekt, der skal transportere gas fra Norge gennem Danmark via østersøen til Polen.

Der skal graves en ny ledning fra Blåbjerg til Nybro ved Varde
Der skal graves en ny ledning fra Blåbjerg til Nybro ved Varde
Foto: Grafik Energinet

 

Rørledningen kommer i land ved Blåbjerg ved vestkysten. Herfra går den i en ny rørledning til gasbehandlingsanlægget i Nybro ved Varde.

 

..og igen fra Egtved til Lillebælt og videre østpå.
..og igen fra Egtved til Lillebælt og videre østpå.
Foto: Grafik Energinet

 

Fra Nybro til Egtved transporteres gassen i en eksisterende rørledning - og fra Egtved til Lillebælt syd for Kolding skal der graves en ny rørledning ned.

831 ejendomme direkte berørt

Rørledningen vil direkte berøre 831 ejendomme, og de har alle fået brev om, at høringsperioden går i gang nu. Andre 1203 ejendomme der bliver naboer til rørledningen har også fået brev fra myndighederne.

Der er tale om anden høringsfase, og når den er slut, lægges den endelige linjeføring fast.

Det er det danske Energinet, der sammen med det polske GAZ-SYSTEM, er bygherre på det store projekt. 

Rørledningen skal ikke alene forsyne det polske, men også det danske marked med gas. Og en typisk dansk husstand ifølge Energinet få en gevinst på 100-200 kroner årligt i form af billigere gas.

Energinet holder syv borgermøder om anlgget af gasrørledningen - heraf to i TV SYDs sendeområde. Den 4. marts i Kolding og den 5. marts i Varde.