TV der bevæger dig

Kommuner dårligt rustede mod skybrud

Kun seks af 15 kommuner i Sydjylland har en plan til at forebygge skader som følge af ekstremt vejr som voldsomme skybrud.

02:40

Den indre by i Vejle blev oversvømmet i 2007.

1 af 2

Det fremgår af en rundspørge til kommunerne, som organisationen Dansk Byggeri har foretaget.

- Det er alarmerende tal. Idéen med klimaplanerne er netop, at kommunen kortlægger områder, der er i risikozonen for oversvømmelse og får sat ind imod de enorme mængder regn. Borgerne bør kunne regne med, at deres kommune har sikret, at både boliger og veje ikke bliver oversvømmet næste gang der er varsel om skybrud, siger Niels Nielsen, branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri.

En klimaplan skal blandt andet sikre, at regnvand bliver ledt derhen, hvor der er plads til det. Det kan for eksempel gøres med regnvandsbassiner.

Krav om plan

Regeringen har pålagt kommunerne at lave klimaplaner inden udgangen af 2013.

Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Vejen, Horsens og Hedensted har lavet klimaplaner, der skal beskytte mod ekstremt vejr og fremme alternativ energi.

Varde, Aabenraa, Kolding, Vejle og Ikast-Brande er i gang med at udarbejde klimaplaner.

Haderslev oplyser, at kommunen ikke har en klimaplan.

Billund, Fanø og Fredericia har ikke været i stand til at levere data til undersøgelsen.

Her kan du se et eksempel på en klimaplan, nemlig Vejen Kommunes.