LO må fyre folk

Medlemsflugten fra fagforeningerne rammer nu også fagbevægelsens paraplyorganisation, LO. Hver femte fyres i hovedsædet. 

TV SYD beskrev i sidste uge, hvordan medlemsflugten ramte fagforeningerne. Nu - et par dage efter arbejderbevægelsens kamp- og festdag 1. maj - kommer nyheden om nedskæringen i LO's drift.
- Der skal spares mellem 25 og 30 millioner kroner om året de næste fire år, siger LO-formand Harald Børsting.

Jobpatruljen forsvinder

I hovedsædet på Islands Brygge i København vil LO fyre 27 af de 134 medarbejdere.
 - Det er en styrkelse samtidig med, at vi reducerer nogle aktiviteter, som så overtages af forbundene, siger Harald Børsting.
Det er bl.a. Jobpatruljen, der overvåger de unges løn- og arbejdsvilkår, der forsvinder. Den aktivitet overtages af HK og 3F.

 

Kontigent-nedsættelse

- Man kan ikke bortforklare, at vi har mistet medlemmer. Derfor er vi tvunget til at se på økonomien, siger Harald Børsting, der også siger, at en nedsættelse af kontingentet fra 200 til 190 kroner per medlem indgår i planerne.