TV der bevæger dig

Mindretallet vil have lov til at flage uden tilladelse: Sådan er reglerne i dag

Det tyske mindretal i Danmark og Grænseforeningen ønsker mere lempelige flagregler, så de kan flage med det tyske flag uden at skulle bede om tilladelse.

Arkivfoto. Foto: Henning Bagger, Scanpix

Det danske mindretal i Tyskland kan frit flage med Dannebrog, mens det tyske mindretal i Danmark skal træde lidt mere varsomt. I Danmark må man kun flage med udvalgte flag ud over Dannebrog med mindre man har en tilladelse fra politiet. Regler, som det tyske mindretal mener bør lempes.

Læs også Tysk mindretal vil flage med eget flag uden særtilladelse

Vil man flage med et udenlandsk flag i Danmark bør man følge følgende regler:

  • Udover Dannebrog må man gerne flage med det grønlandske flag, færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden en særlig tilladelse.
  • Ønsker man at flage med andre flag, skal man søge om tilladelse fra det lokale politi.
  • For at få tilladelse til at flage med et udenlandsk flag, skal man som udgangspunkt flage med et dansk flag af mindst samme størrelse på en ikke mindre fremtrædende plads.
  • Har man kun én flagstang kan politiet give dispensation til at skulle flage med et dansk flag.
  • Der må desuden ikke flages med mere flere flag på samme flagstang, hvis man kun har én flagstang.
  • Forbuddet gælder ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler
    Kilde: Justitsministeriet

I Tyskland er der ikke nogen egentlig flaglov, derfor kan det danske mindretal frit flage med Dannebrog.

Læs også Fik du heller ikke set Dannebrogs-F16? Se de flotte billeder her

Mest sete på tvsyd.dk