Plads til mange hoteller langs vestkysten

For hver 15. km kan der bygges et hotel eller et feriecenter langs vestkysten. Der er massevis af uudnyttede steder.

Det fremgår af en undersøgelse, Naturstyrelsen har lavet.

Ifølge kontorchef Holger Bisgaard er det bevis for, at planloven, som kystnærhedszonen er omfattet af, ikke forhindrer øget vækst i turismeerhvervet langs vestkysten.

- Men ingen har ønsket at bygge de pågældende steder. Det er derfor ikke rimeligt at sige, at det er planlovens skyld, når det ene og alene skyldes, at der ikke har været interesse for at bygge et hotel fra investorernes side, siger kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen.

Kontorchef Holger Bisgaard opfordrer kommunerne til at udarbejde kommunale turismestrategier, der kan hjælpe mulige investorer på vej.

- Vi skal beskytte vores kyster, for det er i høj grad den smukke natur og de uberørte kyster, som turisterne kommer til Danmark for at opleve. Vi kan naturligvis ikke tillade, at hoteller knopskyder midt i fredede klitter. Men det er heller ikke nødvendigt, når der er rig mulighed for at bygge feriehoteller langs Vestkysten fra Skagen i nord til Vadehavet i syd, siger Holger Bisgaard.