Posten skal ud - og det kommer den!

Snerydningen mange steder i Syd og Sønderjylland har været for dårlig. Post Danmark har klaget. Postbudene risikerer liv og lemmer for at få brevet til Moster Karen frem til modtageren, og nu sker der noget.

Flere steder har det været umuligt at fordele dagens post. Flere erhvervskunder har også oplevet, at Post Danmark ikke kan hente dagens post, og de røde postkasser er ikke tømt hver dag.

Gammel sne

- Mange steder har det ikke været muligt eller for farligt at fortsætte med at omdele posten. Det gælder bl.a. enkelte områder ved Vejle, Kolding og i Sønderjylland, hvor vi stadig har vanskeligt ved at komme ud med posten, siger Lars Kaspersen, der er kommunikationschef i Post Danmark. Problemerne i region Syddanmark skyldes primært, at den sne, som faldt mellem jul og nytår, ikke er ryddet.

I dag har Post Danmark fået alle forsendelser ud, men de kommende dage er der varslet fygning og yderligere snefald, og Post Danmark opfordrer alle til at få ryddet veje og fortove, så posten kan komme hurtigt og sikkert frem.

Nu sker der noget

Kolding Kommune har fået klager over dårlig sne-rydning, og i dag er der gjort en indsats for at hjælpe beboerne på de mindre veje, som er vanskeligt farbare på grund af sne og is.

- Vi sender i de kommende dage fem-syv store traktorer med kraftige sneskrabere ud for at jævne den sammenkørte masse af sne og is, som er meget vanskelig at få bugt med, fortæller afdelingsleder Kalle Stærk, Teknisk Forvaltning.

Det er de lavest klassificerede veje - de såkaldte D-veje - som er hårdest ramt. Disse veje ryddes først, når de øvrige og mere befærdede veje er klaret.

- Vi er opmærksomme på, at vi ikke kan fjerne den sammenkørte is- og snemasse på den her måde, men vi håber, at vejene bliver mere fremkommelige end nu, siger Kalle Stærk.