Regionerne sparer på medicin

Medicin til bl. a. sclerose-patienter har været i udbud, og nu bliver den 50 millioner kroner billigere.

Udbudet er det første af tre udbud af lægemidler, der er holdt på baggrund af vejledningerne fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Medicin). Samtidig er der trykt enslydende behandlingsvejledninger for de patienter, der skal bruge medicinen. Det drejer sig om patienter, der lider af hiv/aids, sklerose og leverbetændelse (hepatitis).

Til gavn for andre

Danske regioners formand, Bent Hansen (S), konstaterer i en pressemeddelelse, at de sparede penge nu kan anvendes andre steder i sundhedsvæsnet og komme flere patienter til gode.

- Jeg er glad for, at regionernes politiske målsætning om at levere bedre kvalitet og samtidig opnå bedre priser gennem smartere indkøb af lægemidler er lykkedes, siger Bent Hansen.

Danske Regioner nedsatte RADS i oktober 2009. Formålet var først og fremmest at tilbyde patienter lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin, uanset hvor de bor i landet.  Siden oprettelsen har rådet nedsat 11 fagudvalg.