TV der bevæger dig

Talte fugle i nat

Sønderjyske fugleelskere var ude at tælle fugle i nat. De var de første i landet i et stort fugletællingsprojekt.

Sønderjyske fugleelskere var nat i gang med at registrere blandt andet ugler. (Foto: Colourbox). Foto: SILOTO

Medlemmer af Dansk Ornitologisk Forenings sønderjyske afdeling var ude i nat for at registrere fugle ? især ugler.

De ville nemlig være de første i et stort projekt, som Dansk Ornitologisk Forening netop har sat i gang.

Undersøgelsen vil de næste fire år involvere omkring 1000 frivillige danskere og biologer fra Dansk Ornitologisk Forening.

- Projektet er vigtigt, fordi det giver os værdifuld og opdateret viden om, hvordan det går med fuglene i Danmark. Den viden skal vi bruge til at passe på vores fugle og den natur, de er helt afhængige af, for at vi kan have så mange fugle og så mange arter som muligt i Danmark, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Det omfangsrige projekt er Danmarks eneste, der systematisk tæller og registrerer antal og udbredelsen af ynglefugle i hele landet.

 

 

Antallet af fuglearter i Danmark er dalet gennem de sidste 20 år, viste en analyse fra Dansk Ornitologisk Forening.

 Det er sket som følge af menneskeligt pres på naturen i form af dræning, tilgroning og intensiv landbrugsdrift, mener Dansk Ornitologisk Forening.

Dansk Ornitologisk Forening

Mest sete på tvsyd.dk