Taxier i Udkantsdanmark er truet

Taxier på landet er truet, fordi regionernes trafikselskaber har overtaget mere af den daglige kørsel med syge, handicappede, ældre og skolebørn.

Minibusser og andre køretøjer i regionerne er en alvorlig trussel mod de private taxivognmænd.

I de tyndtbefolkede egne har flere taxiselskaber givet op, og derfor ønsker taxibranchen, at der skabes lige konkurrencevilkår mellem de private vognmænd og de regionale trafikselskaber.

Taxivognmænd mener, at de er udsat for urimelig konkurrence fra trafikselskaberne, idet de i stigende omfang "stjæler" den daglige kørsel med syge, handicappede, ældre og skolebørn fra taxiselskaberne.

Rammer de små samfund

Derfor havde Dansk Taxi Råd mandag inviteret Folketingets trafikudvalg til Odense for at orientere om problemet, der har kostet flere taxiselskaber livet.

- Der forsvinder flere og flere taxier i specielt de tyndt befolkede egne. Det er beklageligt, for trafikselskaberne lever slet op til de lovgivningsmæssige krav, som taxierne stilles over for, siger direktør Trine Wollenberg i Dansk Taxi Råd.

Trafikstyrelsen kan give såkaldte EP-tilladelser (erhvervsmæssig persontransport, red.) til regionerne, uden at der stilles krav om særlig uddannelse eller miljøkrav til bilerne.

EP-tilladelserne fjerner incitamentet til at drive taxivirksomhed, mener branchen.

- Det er urimeligt, når taxiselskaberne samtidig skal stå til rådighed døgnet rundt for almindelige taxikørsel, siger taxidirektøren.

De danske taxiselskaber får ifølge Wollenberg i gennemsnit 55 procent af deres forretning ved at køre for det offentlige. Procenten er dog højere, jo længere man kommer væk fra de store byer. Derfor rammer udviklingen de tyndtbefolkede egne mest.

Kræver politisk plan

Regionernes forsøg på at spare penge ved selv at stå for kørslen har betydet, at mange taxiselskaber skranter, og en del er lukket. På kort tid er en femtedel af det samlede antal landtaxier forsvundet, oplyser Dansk Taxi Råd.

- Vi mener, der er behov for et omfattende analysearbejde. Vores egen undersøgelse fra Varde viser nemlig, at det er billigere at gennemføre den offentlige personbefordring efter taxameter i forhold til Sydtrafiks ordning, siger Trine Wollenberg.

Dansk Taxi Råd lavede i oktober 2010 en undersøgelse, som viste, at 10 ud af 10 adspurgte bestillingscentraler forudså, at der ingen taxier vil være i udkantområderne, hvis der ikke gribes ind politisk over for administrationen af EP-tilladelserne.