Tilfredsheden med politiet stiger

Tendensen af en brugerundersøgelse er tydelig: Borgernes tilfredshed med politiets indsats i forbindelse med behandling af konkrete sager er stigende og er på samme niveau som i 2006 ? året før politireformen.

Reform skabte utilfredshed

Politireformen gav ellers politiet nogle ordentlig skrammer. Borgerne følte sig i stigende grad utilfredse, utrygge og frustrerede over politiets indsats. Også mange ansatte var stærkt kritiske overfor reformen, der rokerede rundt på en lang række funktioner og personer. Utilfredsheden skabte overskrifter og nyheder i landets aviser, radioer og tv-stationer. Nu synes kritikken at være - om ikke forstummet så ret stille.

Tilbage på niveauet fra 2006

På en skala fra 1-4, hvor 4 er udtryk for den største tilfredshed, vurderer borgerne politiets samlede indsats til at ligge på 3,30, hvilket næsten er på niveau med 2006.

Tilfredshed igen

Tabellen viser landsresultatet af tilfredshedsundersøgelserne for perioden 2004-2009:

Alle sagstyper:

  • 2004 3,27
  • 2005 3,27
  • 2006 3,32
  • 2007 3,25
  • 2008 3,16
  • 2009 3,30

Årlig undersøgelse

Rigspolitiet har i november 2009 gennemført den årlige brugerundersøgelse blandt borgere, der har været udsat for indbrud i beboelse, tyveri eller vold. Desuden har Rigspolitiet gennemført en brugerundersøgelse blandt brugere af alarmcentralen ? 112.

Svar fra hver tredje

I brugerundersøgelsen blandt borgere, der har været udsat for vold, indbrud i beboelse og tyveri, er der i alt udsendt 11.838 spørgeskemaer fordelt på alle politikredse. 3.952 borgere har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 33,4.