TV der bevæger dig

Vandfugle i mandtal

Alle arter af vandfugle skal skrives i mandtal over hele den nordlige halvkugle i løbet af januar 2013

02:00

Alle vandfugle skal tælles i løbet af januar. Her er det blishøns. (Foto: Jan Skriver, DOF)

1 af 2

Den storstilede internationale vandfugletælling vil i Danmark blive koordineret af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, mens cirka 300 ornitologer fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil bidrage.

Hundrede tusinder af havlitter i Østersøen og sortænder i Kattegat vil blive talt og bogført. Fra fly vel at mærke, for dykænderne ligger derude på havet langt fra landkrabbers synsvidde.

Knopsvanerne i de danske fjorde og de overvintrende grågæs vil blive registreret fra land. Og alle midvinterens skarver skal tælles, ligesom hvinænderne og skalleslugerne i fjordene og lommerne, lappedykkerne og alkefuglene på havet.

- Vi sender den landbaserede optælling af vandfuglene af sted i weekenden 12-13. januar, men vi kan ikke i løbet af bare én weekend nå at dække alle danske vandområder i kraft af flytællinger, for de kræver roligt og stabilt vejr med god sigt. Derfor vil vi januar ud foretage de cirka 25 flyvninger, det kræves at dække Danmarks fjorde, bælter, sunde og havområder fra Skagen til Gedser og fra Blåvand til Bornholm, siger Stefan Pihl, der på vegne af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet koordinerer den danske del af den internationale tælling af den nordlige halvkugles vandfugle.

Og det er faktisk stort set halvdelen af planetens vandfugle, som i løbet af den næste måneds tid vil blive talt og vurderet i runde tal.

Alle lande i Europa, Nordafrika og Asien vil bidrage i optællingerne på samme tid. USA og Canada vil foretage deres egne optællinger, men alle tallene for flere hundrede arter af vandfugle, der yngler og overvintrer på den nordlige halvkugle, vil til sidst blive samlet til et aktuelt billede af bestandenes størrelser.

- Øvelsen handler kort fortalt om at finde ud af, hvor store bestande, der findes af alle arter af vandfugle fra de største svaner til de mindste alkefugle. Når vi kender en bestands størrelse, kan vi bedre udpege den pågældende arts vigtigste vandområder, så vi målrettet kan beskytte fuglene.

Hvis 1 procent af en arts bestand, eksempelvis knopsvaner, opholder sig i et vandområde på samme tid, er lokaliteten for eksempel værdig til at blive udpeget som Ramsar-område, altså et vådområde af særlig betydning for vandfugle. Den internationale vandfugletælling er dermed et redskab til at føre vores indsatser for at sikre fremtidens vandfuglebestande ajour, siger Stefan Pihl.

Organisationen Wetlands International, der siden 1964 har stået bag de officielle opgørelser over en lang række af verdens vandfuglebestande, koordinerer den internationale indsats.

TV SYD tæller fugle sammen med DOF på Kegnæs lørdag.